Spiritual Counseling คืออะไร?

สำหรับหลายๆ คน ความเชื่อทางศาสนาหรือทางจิตวิญญาณมีส่วนสำคัญมากๆ ต่อชีวิต สภาพจิตใจหรือสภาวะทางอารมณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับทั้งความคิด ร่างกาย และจิตวิญญาณ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมวิกฤตทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่ง หากไม่ได้ทำความเข้าใจอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตที่เหลือทั้งชีวิต

Spiritual Counseling คือ กระบวนการให้คำปรึกษาที่ให้ความสำคัญไปยังมิติทางจิตวิญญาณของผู้เข้ารับบริการ ผู้ให้บริการใช้ทักษะและเครื่องมือที่หลากหลายในการรับฟัง สำรวจประสบการณ์ ถอดรหัส และเชื่อมต่อสู่มิติทางจิตวิญญาณของชีวิต

เหตุผลที่ Spiritual Counseling อาจเหมาะกับคุณ

  • คุณมองหาใครสักคนที่สามารถเล่าประสบการณ์ความทุกข์ที่เฉพาะเจาะจง แปลก ยากที่ใครจะเข้าใจ หรือบ่อยครั้งมักถูกตัดสินจากคนรอบข้าง
  • คุณมองหาพื้นที่ในการสำรวจความเชื่อหรือปมปัญหาในอดีตที่กั้นขวางการเติบโตภายในของคุณ
  • คุณมองหาแนวทางหรือคำแนะนำทางจิตวิญญาณที่ช่วยให้คุณมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่เปิดกว้างมากขึ้น
  • คุณมองหาทางออกจากปัญหาชีวิต ซึ่งตั้งอยู่บนข้อจำกัดของความเชื่อทางศาสนาหรือคุณค่าทางจิตวิญญาณที่ตนเองยึดถือ

ผู้ให้คำปรึกษา

ณัฐฬส วังวิญญู (ณัฐ)


แนวทางการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณของณัฐฬส เน้นไปที่การรับฟังและการสะท้อน เป็นการทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการ รวมทั้งสิ่งที่คุณให้คุณค่า นอกจากนี้ยังสนใจในความฝันและต้นแบบแห่งจิตวิญญาณของคุณ (Archetypes) เพื่อค้นหาว่าภายในความทุกข์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้ จักรวาลจงใจให้คุณได้ค้นพบอะไรในตัวเอง และเส้นทางทางจิตวิญญาณของคุณที่รอคุณอยู่นั้นคืออะไร (Your Mythical Path)

ระยะเวลา : 30- 45 นาที (Max 60 นาที)
จำนวนครั้ง : สามารถนัดหมายต่อเนื่องได้ตามข้อตกลงและความเหมาะสม
ค่าบริการ: 1,800 บาท/ ครั้ง
สถานที่: Video Call นัดหมายผ่านวัชรสิทธา

วิจักขณ์ พานิช (ตั้ม)


แนวทางการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณของวิจักขณ์ เน้นการทำงานกับร่างกาย มองร่างกายเป็นจักรวาลแห่ง unknown ที่ต้องการส่งสารสำคัญมาถึงเราในทุกช่วงของชีวิต การให้คำปรึกษาใช้พื้นฐานของ body-centered psychotherapy สังเกตและฟังสิ่งที่ร่างกายต้องการสื่อสาร เพื่อช่วย unlock สิ่งที่ถูกกดทับหรือค้างคาอยู่ในใจเพื่อนำไปสู่ความรัก ความเข้าใจ และการให้อภัย วิจักขณ์ยังสนใจการคลี่ปมขัดแย้งภายในที่เกิดจาการยึดมั่นความเชื่อทางศาสนาโดยไม่สัมพันธ์กับประสบการณ์ความทุกข์อันซับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง

ระยะเวลา : 60 นาที
จำนวนครั้ง : สามารถนัดหมายต่อเนื่องได้ตามข้อตกลงและความเหมาะสม
ค่าบริการ: 1,500 บาท/ ครั้ง
สถานที่: วัชรสิทธา (วันอังคาร และวันพฤหัสบดี)

กฤตยา ศรีสรรพกิจ (อุ๊)


การให้คำปรึกษาทางจิตวิญญานผ่านการทำงานร่วมกับชุดไพ่ Insight, Setback และ Angel ส่วนหนึ่งของ Transformation Game ที่มาจากฟินฮอร์น ชุมชนทางจิตวิญญาณในสกอตแลนด์ กระบวนการจะเน้นให้ได้เชื่อมโยงกับตัวตนที่สูงกว่าของเรา (higher self) เปิดรับการชี้นำจากนางฟ้าประจำตัวและครูภายในของเรา รวมถึงปัญญาญานแห่งตัวเราเอง เพื่อนำไปสู่การค้นพบความเข้าใจใหม่ในตัวเอง รักตัวเองได้มากขึ้น มีชีวิตที่เติมเต็มได้มากขึ้น และมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ดีงามร่วมกันได้มากขึ้น

ระยะเวลา: 60 นาที
จำนวนครั้ง : สามารถนัดหมายต่อเนื่องได้ตามข้อตกลงและความเหมาะสม
ค่าบริการ: 1,500 บาท/ ครั้ง
สถานที่: Video Call นัดหมายผ่านวัชรสิทธา

อุษณี นุชอนงค์ (น้อง)


อุษณีสนใจการทำงานกับอดีตและความสามารถของตัวเราเองในการแยกแยะระหว่างอดีตและปัจจุบัน ความเข้าใจในอดีตทำให้เราเป็นเราในวันนี้ ทว่าความสามารถของเราที่แยกแยะระหว่างอดีตกับปัจจุบัน ทำให้เราเลือกว่าจะวางอดีตนั้นไว้ในอดีต เรียนรู้ว่าการหยิบอดีตเพื่อทำร้ายหรือปกป้องตัวเองนี่แหละคือปัญหาต่อการเผชิญหน้ากับปัจจุบัน และเข้าใจมากพอที่จะกลับมาอยู่ในปัจจุบัน อุษณีใช้ประสบการณ์ในการฝึกภาวนาเป็นฐานให้กับการตระหนักรู้ถึงความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของตัวเองผ่านฐานกาย

ระยะเวลา: 60 นาที
จำนวนครั้ง : สามารถนัดหมายต่อเนื่องได้ตามข้อตกลงและความเหมาะสม
ค่าบริการ: 1,200 บาท/ ครั้ง
สถานที่: Video Call นัดหมายผ่านวัชรสิทธา

ชนินทร์


ชนินทร์สนใจศาสตร์ของสัญลักษณ์และเรื่องเล่า ในฐานะเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ส่งต่อแรงบันดาลใจและความรู้ เขาเรียนรู้การอ่านไพ่ทาโรต์จากครูชาวอังกฤษที่เน้นการอ่านแบบ intuitive reading แนวทางการให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณของชนินทร์ จะใช้ไพ่ทาโรต์เป็นสื่อกลาง เพื่อตระหนักรู้ คลี่คลาย และเยียวยาปมปัญหาหรือความสับสนภายในใจ

ระยะเวลา : 60 นาที
จำนวนครั้ง : สามารถนัดหมายต่อเนื่องได้ตามข้อตกลงและความเหมาะสม
ค่าบริการ: 1,200 บาท/ ครั้ง
สถานที่: Video Call นัดหมายผ่านวัชรสิทธา

ตรวจสอบตารางเวลานัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล์: [email protected]
Facebook: Vajrasiddha

สถานที่รับคำปรึกษา: วัชรสิทธา
เทเวศร์ ชั้น 3, 253/1 ถ. ศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300