INNER CHILD (online) เชื่อมสัมพันธ์กับเด็กภายในโดย ถิง ชู

ค่าเรียน 2,250 บาท / ท่านรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 คน

18-19 กับ 25-26 ก.ย. 64
14.00 – 17.00 น.

ด้วยความจำเป็นที่ต้องโตเป็นผู้ใหญ่อย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่หลายคนจึงเป็นเพียงเด็กน้อยในร่างผู้ใหญ่ อารมณ์ การตัดสินใจ การวางแผน การจัดการความรู้สึกและความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน หลายอย่างถูกครอบงำจากเงาหรือจากเด็กน้อยในตัวเรา ที่สับสนและหวาดกลัว โดยที่เราอาจไม่รู้ตัว การหาเด็กน้อยในตัวเราและรับรู้ยอมรับเขาจะเป็นหนทางหนึ่งให้เราได้ก้าวผ่านตามช่วงชีวิตต่างๆอย่างเท่าทันมากขึ้น เพื่อให้เราได้เป็นตัวเองตามช่วงวัยที่แท้จริง โดยไม่ทอดทิ้งหรือเสียสละคุณสมบัติอื่นๆในวัยก่อนหน้านี้ของเรา และค้นพบสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆอีกมากมายเกี่ยวกับตัวเราเอง

การเปิดพื้นที่และเข้าใจเด็กภายในหรือ Inner Child ของเราแต่ละคน เป็นหนึ่งในหลากหลายวิธีในการสร้างหรือเปลี่ยนความสัมพันธ์กับตัวเอง ที่เราอาจละเลยมานานในความเข้าใจของหลาย ๆ คน การทำงานกับเด็กภายในอาจดูเหมือนเป็นการเยียวยาอาการที่ไม่พึงประสงค์บางอย่างของเราทั้งแบบที่เรารู้ และไม่รู้ตัว แต่จริงๆแล้ว หัวใจสำคัญของการทำงานภายในนี้ คือการสร้างการเชื่อมต่อที่ไม่จำเป็นต้องอิงจากคุณค่าความหมาย หรือบรรทัดฐานจากภายนอก มันคือการสร้างรูปแบบความสัมพันธ์กับตัวเราเอง ที่จริงใจ ไร้เงื่อนไข และเฉพาะตัวที่สุดของเราแต่ละคน ผ่านเด็กคนนั้นที่เราคุ้นเคยที่สุดตั้งแต่จำความได้

กิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการวาดก็ทำได้ ไม่เน้นทักษะ แต่เน้นการสำรวจกระบวนการ เฝ้าสังเกตภาวะของจิต อารมณ์​ ความรู้สึก การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การตีความและรับสาส์นจากภายใน

เนื้อหา

A. Epilogue: เริ่มการเชื่อมต่อ Inner Child ผ่านอารมณ์ด้วยสื่อกลาง

B. The First Encounter: รับรู้และยอมรับการมีอยู่ของ inner child ของเราเอง

C. Listen To the Kid: 
เด็กภายในตัวเรารู้สึกอะไรอยู่บ้าง?
อุปสรรค – ความกลัว – ความสับสน ฯลฯ
สิ่งที่พร่อง – ความสุข – ความหวัง – ความตื่นเต้น ฯลฯ

เด็กภายในตัวเราต้องการอะไรจากเรา?
– ถูกรับรู้ – ความเข้าอกเข้าใจ – การเยียวยา
– การฟูมฟักสนับสนุน -การให้อภัย – ความรัก/การยอมรับ

D. First Aid Kit: การทำความเข้าใจ Child Archetype ของ​ Carl Jung

– Child Archetype ต่างๆ
– มองโดยไม่ตัดสิน
– ให้ความร่วมมือกับเด็กภายในของเรา

E. Sustainable Relationship:
มองหากิจกรรมหรือรูปแบบที่เราสามารถสร้างหรือทำได้กับตัวเอง 

ตารางเวลา

Day 1
– Intro to Jung’s Inner Child
– วาด Inner Child

Day 2
– Authenticity vs Attachment (Gabor Mate)
– Reparenting
– วาด Inner Child

Day 3
– Trigger Work
– วาด Inner Child

Day 4
– Well-being Practice
– Letter to Inner Child
– From Inner Child to Outer Adult

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม – กระดาษ และเครื่องเขียนแบบใดก็ได้ที่มีหรืออยากใช้ (ไม่เน้นทักษะการวาด)


วิทยากร
ถิง ชู

ถิง ชู เป็นนักวาดภาพประกอบและฝักใฝ่จะเป็นช่างปั้นเซรามิก เธอเกิดที่ไต้หวันและเติบโตในไทย หลังเรียนจบด้านหนังสือพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เธอเลือกเดินตามความชอบในการวาดภาพประกอบ โดยรับจ้างอิสระทั่วไป ผลงานของเธอปรากฏผ่านหลากหลายสื่อ ทั้งหนังสือและนิตยสาร สไตล์งายของเธอมักมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญา สังคม และจิตวิญญาณ ทุกวันนี้ เธอวาดรูป ทำงาน และสอนงานปั้นเซรามิกที่ Ting Chu Studio