สมาชิก


ประเภทสมาชิก

คือ กัลยาณมิตรที่เห็นคุณค่าในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางของวัชรสิทธา การสนับสนุนจากทุกท่านเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงให้การดำเนินงานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ตลอดมา

การสนับสนุน

 1. อัตรา 500 บาท/เดือน
  • 6 เดือน 3,000 บาท
  • 1 ปี 6,000 บาท
 1. อัตรา 800 บาท/เดือน
  • 6 เดือน 4,800 บาท
  • 1 ปี 9,600 บาท

คือ สมาชิกที่ต้องการฝึกปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการภาวนาของสายธรรมเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเชให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น รวมถึงต้องการพัฒนาชุมชนทางจิตวิญญาณ และร่วมสร้างสรรค์ชุมชนด้วยกันผ่านการเติบโตของแต่ละบุคคล

ปัจจุบันเรามีสมาชิกสังฆะปฏิบัติประมาณ 40 ท่าน รวมตัวกันในพื้นที่จริงเพื่อทบทวนคำสอน การปฏิบัติ ศรัทธาและการอุทิศตนที่มีต่อครูบาอาจารย์และสายธรรม

เกณฑ์รับสมัครสมาชิกสังฆะ

 • เคยผ่านคอร์สภาวนาพื้นฐานและรีทรีท เข้าใจแนวทางการปฏิบัติของสายธรรมนี้
 • สนใจที่จะฝึกภาวนาและเรียนรู้คำสอนอย่างต่อเนื่อง
 • ต้องการทำงานร่วมกัน พัฒนาสายสัมพันธ์ และพัฒนาสังฆะไปด้วยกัน

อัตราสมาชิก

 1. อัตรา 600 บาท/เดือน
  • 6 เดือน 3,600 บาท
  • 1 ปี 7,200 บาท
 1. อัตรา 800 บาท/เดือน
  • 6 เดือน 4,800 บาท
  • 1 ปี 9,600 บาท

คือ สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมคอร์สอบรมหลากหลาย และต้องการรับสิทธิประโยชน์จากการสนับสนุนกิจกรรม

สิทธิสมาชิก

 1. รับสิทธิสมัครคอร์สเรียนแบบ 2 วัน ที่วัชรสิทธา ได้ฟรี 1 คอร์ส (ไม่สามารถใช้ย้อนหลังกับคอร์สที่ยืนยันการสมัครไปแล้วได้)
 2. ส่วนลด 10 % ของทุกกิจกรรมที่จัดโดยวัชรสิทธา (รวมรีทรีทปลายปี รีทรีทกลางปี เวิร์คช็อปแบบสามวัน เวิร์คช็อปออนไลน์และอื่นๆ

หมายเหตุ

 • สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา มีสมาชิกภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ชำระค่าสมาชิก
 • รับสิทธิและส่วนลดเฉพาะบุคคลที่สมัครสมาชิกเพียงท่านเดียวเท่านั้น
 • สามารถซื้อให้เพื่อนเป็นของขวัญก็ได้นะ ❤️
 • วัชรสิทธาขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าสมาชิกในทุกกรณี

อัตราสมาชิกกิจกรรม ปี 2567

5,500 บาท/ปี