เปิดรับสมัคร

ตารางกิจกรรม
ประจำปี 2566

ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะมีการยืนยันวัน-เวลาจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ผ่านการประชาสัมพันธ์บนหน้าเพจและเว็บไซต์

สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา

กิจกรรมที่ผ่านมา

Sacred Mountain Festival

งานมหกรรมดนตรีและศิลปะเพื่อจิตวิญญาณของผู้คน สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5 วันที่เราจะมาพักผ่อนด้วยกันในบรรยากาศสบายๆ

ปลุกความฝัน เร้าแรงบันดาลใจ แชร์หัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ สันติภาพ และความรักต่อมวลมนุษยชาติ

พื้นที่ของการรวมตัวกันของ “ผู้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ” ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร อย่างไม่แบ่งแยก ล้อมวงรอบกองไฟ นอนเต้นท์ฟังเสียงคลื่นกระทบชายหาด ดูดาว ร้องรำทำเพลง กิน ดื่ม สนทนา และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กัน

รีทรีทประจำปี
“ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์”

รีทรีทระยะยาวประจำปีของสังฆะวัชรปัญญา
ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กับสังฆะวัชรปัญญา ร่วมด้วย อุษณี นุชอนงค์, วิจักขณ์ พานิช, และนิคม พุทธา