รีทรีทประจำปี
“ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์”


ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กับสังฆะวัชรปัญญา ร่วมด้วย อุษณี นุชอนงค์, วิจักขณ์ พานิช, และนิคม พุทธา

รีทรีทระยะยาวประจำปีของสังฆะวัชรปัญญา
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านในและฝึกภาวนาอย่างเข้มข้นท่ามกลางพลังของธรรมชาติ ผืนป่า สายน้ำ และขุนเขา
และผู้ที่ต้องการ “พัก” และ “ฟังเสียงภายใน” ของตัวเอง

รูปแบบรีทรีทจะมุ่งเน้นให้ “ปฏิบัติด้วยตนเอง” “เรียบง่าย” และ “เป็นธรรมชาติ” ไม่เน้นสอน แต่เน้นรับฟังกันและกัน สภาพแวดล้อมในค่ายเยาวชนเชียงดาว เอื้อต่อการกลับเข้ามาสำรวจและดูแลโลกภายในของแต่ละคน สามารถภาวนากลางแจ้ง กางเต้นท์นอนริมลำธาร และลงอาบบ่อน้ำร้อนสาธารณะซึ่งอยู่ไม่ไกล มีกิจกรรมเดินป่าและปลีกวิเวกในป่า เพื่อการสัมผัสความเงียบภายในอันลึกซึ้ง

เข้าร่วมได้ทั้งภิกษุ ภิกษุณี และฆราวาส