สนใจทำบุญ สนับสนุนการเดินทางของวัชรสิทธา สามารถโอนเงินสนับสนุนตามที่ได้ระบุไว้มายังบัญชี

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวัชรปัญญา” เลขที่ 053-3-67904-8

ความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้เล็กๆ ของวัชรสิทธา ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่มองเห็นอะไรบางอย่างในสิ่งที่เราทำ ความปรารถนาที่อยากเห็นบทบาทของศาสนธรรมในโลกสมัยใหม่สอดคล้องกับชีวิตและคำถามของผู้คนร่วมสมัย ทำให้เราเลือกโมเดลการจัดการที่เป็นอิสระที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อวันหนึ่งวัชรสิทธาอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังเห็นว่า การมีศูนย์แบบนี้ ที่สามารถพึ่งพาตัวเองและได้รับการสนับสนุนจากผู้คนในสังคมที่เห็นคุณค่าของมันจริงๆ นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ 

สมาชิกอุปถัมภ์วัชรสิทธา

500 บาท/เดือน และ 800 บาท/เดือน 
ชำระเป็นรายครึ่งปี หรือรายปี

สมาชิกอุปถัมภ์วัชรสิทธา คือกัลยาณมิตรที่อยู่เคียงข้างเราตั้งแต่เริ่มต้น การสนับสนุนจากทุกท่านเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงให้การดำเนินงานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น และสามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้ตลอดมา

เราเปิดรับสมาชิกอุปถัมภ์ใหม่ (หรือต่ออายุ) 
ทุกๆ เดือนแรกและเดือนที่ 7 ของทุกปี