สังฆะวัชรปัญญา 

นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นที่วัชรสิทธา เราตั้งใจให้พื้นที่เล็กๆ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชุมชน ชุมชนที่ทุกคนสามารถเติบโตเป็นตัวของตัวเอง แต่ละคนมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและคุณลักษณะของ space อันเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่เกิดขึ้นจากการภาวนา 

ปัจจุบันเรามีสมาชิกสังฆะปฏิบัติประมาณ 40​ คน เรารวมตัวออนไลน์กันเป็นระยะ เพื่อทบทวนคำสอน การปฏิบัติ ศรัทธาและการอุทิศตนที่มีต่อครูบาอาจารย์และสายธรรม ความตั้งใจของชุมชนนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนได้เติบโตทางจิตวิญญาณ มีความมั่นคงในเส้นทางการปฏิบัติ และร่วมแชร์ความคิดสร้างสรรค์ในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น 

600 บาท/เดือน และ 800 บาท/เดือน 
ชำระเป็นรายครึ่งปี หรือรายปี

ผู้ที่เป็นสมาชิกอุปถัมภ์วัชรสิทธาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ำคืนโพธิจิตได้ฟรีทั้งในพื้นที่จริงและ online

และสามารถเข้าร่วมชุมนุมสังฆะปฏิบัติออนไลน์ได้

เกณฑ์รับสมัครสมาชิกสังฆะ

  • เคยผ่านคอร์สภาวนาพื้นฐานและรีทรีท เข้าใจแนวทางการปฏิบัติของสายธรรมนี้
  • สนใจที่จะฝึกภาวนาและเรียนรู้คำสอนอย่างต่อเนื่อง
  • ต้องการทำงานร่วมกัน พัฒนาสายสัมพันธ์ และพัฒนาสังฆะไปด้วยกันในระยะยาว

นอกจากการฝึกต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จริง และทางออนไลน์ เหล่าสมาชิกยังมีกิจกรรมรวมตัวในรีทรีทปิดเฉพาะสมาชิกสังฆะ รวมไปถึงรีทรีทกลางปี และรีทรีทระยะยาว ‘ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์’ ช่วงปลายปีซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้

รีทรีทประจำปี ‘ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์’ >

สมาชิกยังสามารถขอพบ Meditation Instructor เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการภาวนา และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นก็สามารถเข้าฝึกเป็นครูนำภาวนาได้ใน Meditation Instructor Training (จัดปีละครั้ง) ตามที่สถาบันสนับสนุนให้สมาชิกได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนทางจิตวิญญาณ