โครงการของเรา


อวโลกิตะ

พื้นที่ภาวนา ณ ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ ที่ต้อนรับผู้คนที่สนใจการภาวนาทุกรูปแบบ เพื่อการบ่มเพาะความสุขสงบภายในตัวเอง ผ่านการสัมพันธ์กับร่างกายในอิริยาบทต่างๆ อาทิ การนั่งหรือการเดิน โดยเปิดกว้างต่อทุกความเชื่อ ศาสนา และวิถีปฏิบัติ

สถานที่ : อาคารตั้งฮั่วปัก ชั้น 9 ซ.สาทร10

Sacred Mountain Festival

งานมหกรรมดนตรีและศิลปะเพื่อจิตวิญญาณของผู้คน สังคม ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อปลุกความฝัน เร้าแรงบันดาลใจ แชร์หัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ สันติภาพ และความรักต่อมวลมนุษยชาติ

ปัทมคาระ

โครงการศูนย์สุขภาวะและชุมชนภาวนาบนเกาะพะงัน ที่เกิดจากวิสัยทัศน์ในการสร้างสถานที่สำหรับปฏิบัติภาวนาอย่างเข้มข้นจริงจังในพื้นที่ที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานภายใน เพื่อฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะในการกลับมาเชื่อมต่อกับตัวเอง ธรรมชาติ รวมถึงมนุษย์ผู้อื่นอย่างแท้จริง

สถานที่ : อยู่ระหว่างการะดมทุน