โครงการ “ปัทมคาระ • Padmakara” ศูนย์สุขภาวะและชุมชนภาวนาแห่งเกาะพะงัน


เกาะพะงันเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีชุมชนทางจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนในพื้นที่ หรือชาวต่างชาติซึ่งเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับพลังงานบนเกาะ ทำให้เกาะพะงันกลายเป็นที่ตั้งศูนย์ Wellness Center หลายแห่ง

ศูนย์ปัทมคาระจึงมีความตั้งใจในการเชื่อมร้อยชุมชนทางจิตวิญญาณจากหลากหลายความเชื่อเข้าด้วยกัน โดยเป็นศูนย์แรกที่ก่อตั้งโดยคนไทย และมีรากฐานจากพุทธวัชรยาน เพื่อให้คนไทยมีสถานที่ผ่อนพัก กลับมาสำรวจการเดินทางภายในผ่านการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ สภาพอากาศบนเกาะ พร้อมนำการฝึกปฏิบัติเข้ามาสู่การใช้ชีวิตจริง สัมพันธ์กับผู้คน วิถีชีวิตใหม่ สถานการณ์ตรงหน้า จนถึงค้นพบความชัดเจนในเส้นทางของตัวเอง ตามจิตวิญญาณของการสื่อสารพุทธธรรมที่สัมพันธ์กับผืนดิน ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ พลังงาน วิญญาณ ความเชื่อพื้นถิ่น ภาษา วัฒนธรรม และความหลากหลายของผู้คนของท่านคุรุรินโปเช ปัทมสมภพ ผู้นำพุทธศาสนาจากอินเดียไปหยั่งรากในดินแดนทิเบต

ธรรมชาติบนเกาะพะงันมีความหลากหลายมาก ตั้งแต่ทะเล หาดทรายซึ่งแต่ละชายฝั่งก็มีลักษณะคลื่น และเม็ดทรายแตกต่างกัน เมื่อเข้ามาสู่ภายในตัวเกาะมากขึ้น จะพบป่าสีเขียว แหล่งน้ำผุดตามธรรมชาติ น้ำตก และภูเขา

ความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมชาติสื่อสารผ่านพลังงานที่ผู้มาเยือนได้สัมผัส ทั้งจากการโอบอุ้มจากท้องทะเล การเผยแสดงความดิบเดิมแท้จากป่า การชำระล้างจากน้ำตก ความมั่นคงสง่างามของภูเขา รวมถึงความคาดเดาไม่ได้จากสภาพอากาศปรวนแปรของความเป็นเกาะ ทำให้หลายๆ คนกล่าวว่าเกาะพะงันคือพลังงานของความเป็นหญิง

นอกจากนี้ชุมชนยังช่วยคงความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะไว้ผ่านสถานที่ต่างๆ เช่น วัด เจดีย์ โบสถ์ ศาลเจ้า จากกลุ่มคนหลากหลายความเชื่อ ยิ่งชาวต่างชาติเข้ามาสร้างศูนย์เพื่อทำรีทรีทระยะยาว หรือการที่คนเมืองหลายๆ คนตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่ถาวร การทำงานทางจิตวิญญาณโดยไม่แยกขาดจากชีวิตประจำวันจึงยิ่งมีความชัดเจน รุ่มรวย และมีชีวิตชีวามากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชนคนรุ่นใหม่ที่มาแสวงหา และเติมเต็มจิตวิญญาณของตัวเอง เกาะพะงันจึงเป็นแหล่งศาสตร์ และศิลป์ทางจิตวิญญาณ ตั้งแต่การตีขัน, ดนตรี, โยคะ, Ecstatic Dance, Cacao Ceremony จนเกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมบนเกาะ ในตอนเย็นทุกคนก็จะพากันไปชมพระอาทิตย์ตกดินตามหาดต่างๆ ประหนึ่งร่วมอยู่ในพิธีกรรม ในชุมชนทางจิตวิญญาณ