ร่วมสนับสนุนโครงการ “ปัทมคาระ • Padmakara”


แปรเปลี่ยน ‘ความว่าง’ เป็น ‘มณฑลแห่งพุทธธรรม’

ไทม์ไลน์

ธันวาคม 2564
มูลนิธิร่วมกับสังฆะวัชรปัญญาจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 86 ตารางวา บริเวณบ้านในสวน-บ้านมะเดื่อหวาน บนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กุมภาพันธ์ 2565
ทำพิธีตั้งสถูปธงมนตร์บนที่ดิน เพื่อเป็นหมุดหมายของโครงการปัทมคาระ

มีนาคม 2565
สถาปนิกใจบ้าน (JaiBaan Studio) ศึกษาพื้นที่เกาะพะงันก่อนออกแบบอาคาร

มิถุนายน 2565
สถาปนิกใจบ้านนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ รวมถึงแบบร่างอาคารครั้งที่ 1 แก่คณะกรรมการมูลนิธิ และสังฆะวัชรปัญญา

ตุลาคม 2565

  • ทีมงานวัชรสิทธาเดินทางไปศึกษาพื้นที่เกาะพะงันเป็นข้อมูลนำเสนอเพื่อระดมทุนดำเนินการก่อสร้าง
  • สถาปนิกใจบ้านนำเสนอแบบร่างอาคารครั้งที่ 2 หลังปรับแก้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และคนในพื้นที่เกาะพะงัน

มีนาคม 2566

งานเสวนาเปิดตัวโครงการก่อสร้างศูนย์สุขภาวะและชุมชนภาวนาบนเกาะพะงัน โดยมูลนิธิวัชรปัญญา

โครงการปัทมคาระ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง

  • Main Building
  • Dormitory
  • Studio & Service Zone

รวมถึงลานกิจกรรม และสระว่ายน้ำส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งโครงการ ประมาณ 15 ล้านบาท