วัชรสิทธา • vajrasiddha


พื้นที่ของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่เปิดกว้าง

What’s new

“กลียุคพุทธศาสนา” : สิ้นหวังหรือมีหวัง?

“กลียุคพุทธศาสนา” สิ้นหวังหรือมีหวัง?จากศรามณะ สู่บุพผาชน จากพื้นแห่งความสับสนสู่พุทธะที่ข้ามพ้นยุคสมัย บทความโดย คณพล วงศ์วิเศษไพบูลย์ [TOON วัชรสิทธา] เกิดเป็น Gen นี้ มีแต่เรื่องให้หดหู่ เศรษฐกิจก็ซบเซา การเมืองก็ผิดหวัง สุขภาพก็ย่ำแย่ สิ่งแวดล้อมก็ทรุดโทรม พอจะหาทางออกของชีวิตด้วยเรื่องทางศาสนาหรือจิตวิญญาณก็ต้องเจอกับสถาบันที่คร่ำครึ แถมพ่วงมาด้วยคำทำนายโบราณว่าด้วยเรื่องยุคมืดหรือกลียุคอีก แค่นั่งมองดูสถานการณ์โลกฝั่งโลกียะก็น่าน้อยเนื้อต่ำใจเพียงพอแล้ว ยังต้องเจอความสิ้นหวังในโลกจิตวิญญาณเข้าไปอีก ราวกับว่าการเกิดมาในยุคนี้มันไร้ซึ่งความหวัง เราทำได้เพียงจำนนต่อความเลวร้ายที่แย่งกันอุบัติขึ้นไม่เว้นวัน มองไปที่เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สาธารณสุข เราไม่อาจปฏิเสธความจริงได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็เลวร้ายจริง มีเรื่องเป็นกองพะเนินที่ยังต้องแก้ไขและพัฒนา แต่หนทางสู่การค้นพบสัจธรรม หรือความหลุดพ้น เป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขที่ตั้งอยู่บนยุคสมัยจริงๆ เหรอ มนุษย์พ.ศ.นี้ ไม่มีหวังแล้วใช่ไหม? ขออ้อมการตอบคำถามนี้ ไปราวๆ 2600 ปีก่อน สู่ยุคสมัยที่ศาสดาของพุทธศาสนาเกิดและใช้ชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เจ้าชายสิทธัตถะ กับ ศรามณะมูฟเม้นท์ ก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ เขาคือชายที่เกิดมาในวรรณะกษัตริย์ในยุคอินเดียโบราณ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยทรัพย์ทางโลกอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ด้วยเหตุปัจจัยและแรงดลใจบางอย่าง ก็ได้นำเขาไปสู่จุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิต นั่นคือตัดสินใจออกบวช โดยสละรูปแบบชีวิตทางโลกเข้าสู่ป่า ซึ่งในยุคสมัยนั้นการสละโลกออกบวช ไม่ใช่สิ่งปกติทั่วไป แต่เป็นรูปแบบการแสวงหาทางจิตวิญญาณแบบทางเลือก ที่เรียกว่า ศรามณะ […]

“โลจอง” : โศลกฝึกจิต ที่ไปพ้นความเป็นสุภาษิตสอนใจ

บทความโดย THANYA วัชรสิทธา สะท้อนประสบการณ์จากชั้นเรียน โลจอง : โศลกโพธิจิต กับ Elizabeth Olmsted โลจองเป็นคำสอนในพุทธมหายาน เรียกกันว่า “การฝึกฝนจิต” (Mind Training) ในการก้าวเดินบนเส้นทางโพธิสัตว์ คำสอนโลจองเป็นคำสอนที่ถอนรากถอนโคน ไม่ใช่รูปแบบการปฏิบัติมหายานทั่วๆ ไป แต่มีไว้สำหรับผู้ที่มีปณิธานมุ่งมั่นอุทิศชีวิตเพื่อการตรัสรู้ของทุกสรรพชีวิต และการเห็นแก่ผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอ ในศตวรรษที่ 11 ธรรมาจารย์อติศะ ทิปังการะ ศรีจินญาณา ได้แต่งโศลกโลจอง โดยแบ่งเป็นเจ็ดข้อธรรมแห่งการฝึกฝนโพธิจิต โศลกเหล่านี้ไม่ใช่สุภาษิตสอนใจ แต่เป็นคำสอนที่ชี้ให้เห็นธรรมชาติของจิตเดิมแท้ หรือ “enlightened mind” และวิธีการที่จะนำจิตเดิมแท้นั้นมาปฏิบัติในการสัมพันธ์กับโลก ในชั้นเรียน โลจอง : โศลกโพธิจิต ณ วัชรสิทธา เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พวกเราได้ทำความรู้จักกับโศลกทั้ง 59 บท กับอลิซาเบ็ท ศิษย์ใกล้ชิดของ เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช เธอได้รับคำสอนโลจองจากตรุงปะเมื่อเกือบครึ่งทศวรรษที่แล้ว ในโอกาสนี้ เธอได้มาถ่ายทอดคำสอนการฝึกจิตนี้กับชุมชนวัชรสิทธา เป็นสองวันที่พวกเราได้ใคร่ครวญโศลกโพธิจิตไปด้วยกันเป็นครั้งแรก คำสอนจากความว่างอันเข้มข้นและท้าทาย อลิซาเบธเล่าว่า […]

โพธิจิตและความว่างผ่านคำสอน “โลจอง”

บทความโดย โคทม อารียาตีพิมพ์ครั้งแรกในมติชนออนไลน์ 27 มีนาคม 2565 เมื่อเป็นเด็ก ผมมีความเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าตามคำสอนของศาสนาคาทอลิก ที่ผมได้รับจากการอบรมของครอบครัว แต่เมื่ออายุราวยี่สิบปีความศรัทธาได้ลดลง เลยหันมาบอกกับตัวเองว่า ผมมีความเชื่อแบบ agnostic คือไม่รู้ว่ามีพระเจ้าอยู่จริงหรือไม่ ต่อมาเมื่อถึงวัยกลางคน พบว่าความเชื่อแบบ agnostic เข้ากันได้กับพระพุทธศาสนา เลยสนใจเรียนรู้ (เชิงประยัติ) โดยการอ่านหนังสือ แต่ก็อ่านหลาย ๆ เรื่อง ไม่เฉพาะเรื่องพุทธศาสนา แต่ถ้าเป็นเรื่องพุทธศาสนาจะเกี่ยวกับนิกายเถรวาทเป็นหลัก พอถึงวัยเกษียณ เริ่มหันมาสนใจการปฏิบัติในสายหลวงพ่อเทียน อย่างไรก็ดี มีความคืบหน้าค่อนข้างน้อย เมื่อเลยเข้าสู่วัยชรา จึงเริ่มอ่านหนังสือของวัชรยานบ้าง โดยเฉพาะของเชอเกียม ตรุงปะ (Chogyam Trungpa) คุรุผู้ลี้ภัยจากทิเบตมาเผยแผ่พุทธศาสนาวัชรยานในสหรัฐอเมริกาเมื่อหลายสิบปีก่อน ตรุงปะสอนว่าการปฏิบัติพุทธศาสนาให้เริ่มในขั้นหินยานก่อน แล้วจึงมาปฏิบัติในขั้นมหายาน สุดท้ายจึงสามารถปฏิบัติในขั้นวัชรยานได้ พูดง่าย ๆ คือปฏิบัติทั้งสามยานหรือ “ตรียาน” โดยไม่ข้ามขั้นตอนนั่นเอง เอาละ ผมเริ่มด้วยการปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนที่เน้นการเจริญสติ สมมุติว่าผมเริ่มต้นถูกแล้ว ต่อไปขอมาที่มหายาน ซึ่งเน้นในเรื่องความกรุณาและโพธิจิต แล้วถึงมาฝึกในเรื่องความว่างที่ดูเหมือนว่าเป็นจุดเน้นของวัชรยาน อันที่จริงฝ่ายเถรวาทก็กล่าวถึงพรหมวิหาร 4 และสุญญตาเหมือนกัน ผมเลยเข้าใจคำสอนของตรุงปะว่า […]

บทความและเรื่องราว

กิจกรรมของเรา

มีเดีย