ดอกไม้ภาวนา กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ 26-27 พ.ย. 65

วันเสาร์และอาทิตย์

26-27 พฤศจิกายน 2565

9.00-17.00 น.

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น!

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท

สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท

สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

การภาวนาช่วยให้เราค้นพบว่า ในช่องว่างระหว่างความคิดเราจะพบกับพื้นที่แห่งอิสรภาพและความเป็นไปได้มากมาย จากการเห็นเช่นนี้นำไปสู่การตระหนักรู้อย่างเต็มเปี่ยมที่จะดึงเราออกจากแบบแผนการรับรู้คุ้นชินเดิมๆที่เป็นนิสัยของเราได้ ทั้งส่งเสริมการรับรู้อันคมชัด สดใหม่ และเปิดมุมมองการสร้างสรรค์ที่จะเป็นอิสระจากความหวังและความกลัว

“ผมเป็นวิทยากรการจัดดอกไม้อิเคบานะที่วัชรสิทธามากว่าสี่ปี จากเริ่มต้นมองการจัดดอกไม้ในฐานะเส้นทางจิตวิญญาณ กล่าวคือการจัดดอกไม้คือการภาวนา ที่ช่วยให้เห็น วิถีของแบบแผนความคุ้นชินของจิต การแยกแยะ การแปะป้าย และการตัดสิน ในขณะเดียวกันยังอนุญาติให้เราเปิดกว้างต่อประสบการณ์ตรง การชื่นชมและการสัมพันธ์กับพื้นที่ สิ่งต่างๆ และผู้คนตามความเป็นจริง” – อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ

“ดอกไม้ภาวนา” เป็นการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ที่แนบสนิทอยู่กับการภาวนาผ่านการทำงานศิลปะต่างๆ เช่น การจัดดอกไม้ ภาพวาดพู่กันจีน และเขียนบทกวี กิจกรรมนี้เน้นไปที่การพัฒนาการรับรู้ของเราให้คมชัดขึ้น การเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง รวมถึงสัมผัสถึงอิสระภาพและความเปิดกว้างที่ดำรงอยู่ก่อนลงมือทำงานศิลปะ เพื่อว่าเราสามารถชื่นชมสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็น และสื่อสารความเป็นตัวเราผ่านศิลปะโดยไม่มีอุปสรรคของความหวังและความกลัวมาขวางกั้น

ดังที่ เชอเกียม ตรุงปะ อธิบายไว้ว่า…

“เป็นศิลปะที่มาจากสภาวะของจิตแห่งการภาวนา ที่ศิลปินเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ชม และวิสัยทัศน์ไม่แยกออกจากการลงมือทำงานศิลปะ ศิลปินจึงปราศจากความกลัวว่าตนจะงุ่มง่ามหรือไม่อาจทำงานสำเร็จ เขาหรือเธอจึงสามารถวาดภาพ เขียนบทกวี แต่งบทเพลง หรือทำอะไรก็แล้วแต่ได้อย่างเรียบง่าย”

เนื้อหา

  • เกริ่นนำ ทำความรู้จัก “ธรรมศิลป์” “ศิลปะในชีวิตประจำวัน และศิลปะจากความจงใจ”
  • การภาวนามาเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์
  • ทำความเข้าใจ “การเห็นตามความเป็นจริง,” “ประสบการณ์ตรง,” และ “Felt sense and Thought sense”
  • เกริ่นนำหลักองค์สาม “ฟ้า ดิน และมนุษย์” ผ่าน กิจกรรม การจัดดอกไม้ พู่กันจีน ไฮกุ และการจัดวาง
  • ทำความเข้าใจ “ความไม่ก้าวร้าว,” “ความง่ายงาม” และ “การแสดงออกปราศจากเงื่อนไข” ผ่านประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมศิลปะแบบต่างๆ

อุปกรณ์

*วันที่ 1 กิจกรรม “การเห็นตามความเป็นจริง” ผู้เรียนนำสิ่งของส่วนตัว 1 ชิ้น ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก*