วาดพุทธะ กับ ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 8-9 มิ.ย. 67

Dharma Art Class
“วาดพุทธะ”
ศิลปะกับการภาวนา
ผ่านการวาดภาพจิตรกรรมแบบทิเบต (ทังกะ)

กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
8-9 มิถุนายน 2567
9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

“ทุกศาสนาจะมีการใช้ภาพเข้ามาช่วยในการอธิบายคำสอน เพราะบางอย่างก็เป็นสิ่งที่อธิบายผ่านตัวหนังสืออย่างเดียวไม่ได้ มันจึงเกิดเป็นภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ที่เข้ามาช่วยอธิบายสภาวะต่างๆ ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ไม่ได้จดจำสิ่งต่างๆ ในรูปแบบของข้อมูลตัวหนังสือ แต่จำเป็นภาพ

ธรรมศิลป์ หรือ ศิลปะที่เป็นธรรมะ จึงเป็นเครื่องมือที่เกิดขึ้นมาอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด จากวิธีการที่มนุษย์ใช้รับรู้และเรียนรู้สิ่งต่างๆ มันจึงช่วยให้เราเข้าถึงความรู้สึกหรือสารบางอย่างที่ผู้สื่ออยากให้เราเข้าใจ”

-ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา-

ลงทะเบียนเรียน 3,850 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,465 บาท
สมัครสมาชิกใหม่ 5,500 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

รับ 12 ท่านเท่านั้น

* รวมค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง สี พู่กัน ผ้าใบ ฯลฯ
**ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะในวาดรูปก็เข้าร่วมได้

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ความงามของภาพไม่ได้ตั้งต้นอยู่บนฝีมือ
แต่เริ่มที่การตระหนักถึงพุทธภาวะในตนเอง
และยอมรับที่จะพัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน
เพื่อเติบโตไปบนหนทาง…

“วาดพุทธะ”

เป็นคลาสที่จะพาผู้เรียนไปศึกษาวิธีการวาด “พุทธะ” หรือ พระพุทธเจ้าที่เราคุ้นเคย ตามขนบธรรมเนียมของชาวทิเบต ตั้งแต่สัดส่วนขององค์พระ การใช้สี การร่างองค์ประกอบบนผืนผ้าใบ และเทคนิควิธีการต่างๆ ของ “ภาพทังก้า” ซึ่งเป็นภาพสำหรับใช้บูชาเพื่อฝึกปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนาแบบทิเบต

นอกจากการศึกษาธรรมเนียมตามที่สืบทอดต่อกันมาแล้ว อ.ดอน จะชวนให้ผู้เรียนมองไปยังพุทธะภายในของตน เพื่อสร้างสรรค์พุทธะภายในออกมาเป็นภาพพระพุทธเจ้าที่มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็น ในแง่หนึ่ง กระบวนการวาดพุทธะตลอดคลาสจึงเป็นเหมือนกับการภาวนาเพื่อสัมพันธ์กับพุทธภาวะของตัวเราเอง และเมื่อวาดเสร็จสิ้น เราก็จะได้มีพุทธะส่วนบุคคลไว้บูชาเพื่อระลึกถึงความดีงามที่มีอยู่แล้วในตัวเรา

บรรยากาศคลาสศิลปะกับการภาวนา กับ อ.ดอน ศุภโชค ณ วัชรสิทธา


วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom