“อะไรคือธรรมชาติของจิต?” กับ วิจักขณ์ พานิช 30-31 มี.ค. 67

30-31 มีนาคม 2567
9.00 น. – 17.00 น.
วัชรสิทธา เทเวศร์

แนะนำสำหรับผู้ที่อ่านหนังสือ Magic of Awareness และ/หรือ สมัครเข้าร่วมรีทรีท กับ อานัม ทุบเท็น รินโปเช

ค่าลงทะเบียน 3,850 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลดเหลือ 3,465 บาท

ย้อนทบทวนทำความเข้าใจประสบการณ์การฝึกภาวนา/ทำสมาธิที่ผ่านมาของเรา

  • ตกลงแล้วเราทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรกันแน่?
  • เป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณ ที่เรียกว่า การหลุดพ้น หรือการตรัสรู้ มีความหมายอย่างไรกับเรา?
  • เราจะสามารถสัมผัสประสบการณ์ดังกล่าวในชีวิตประจำวันและในการภาวนาของเราตอนนี้เลยได้อย่างไร?

What is the nature of mind? เป็นเวิร์คช็อปภาวนา 2 วัน ที่จะชวนผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์การฝึกจิตฝึกใจมาบ้างแล้ว มาส่องสะท้อน ใคร่ครวญ ทบทวน เป้าหมายบนเส้นทางสู่การหลุดพ้น

กิจกรรมสองวันนี้ ตั้งอยู่บนเนื้อหาในหนังสือ “เวทมนตร์แห่งจิตพุทธะ” โดย อานัม ทุบเท็น รินโปเช

เตรียมความพร้อมก่อนการมาเยือนของ อานัม ทุบเท็น สะท้อนเนื้อหาสำคัญๆ ในหนังสือ และเปิดประตูสู่การมองเข้าไปยังธรรมชาติของจิตและกล้าพอที่จะพักอยู่ตรงนั้นโดยไม่พยายามทำอะไรหรือเป็นอะไร …