สาย Mu (ไม่มี): ปริศนาธรรมกับสายสัมพันธ์กับครูในทุกชั่วขณะของชีวิต

บทความโดย วรวีณ

หนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของการฝึกความตื่นรู้ในพุทธนิกายเซนคือ การขบปริศนาธรรม หรือที่เรียกว่า โกอาน (Koan) ซึ่งปริศนาธรรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติก้าวพ้นหลักความคิดความเข้าใจอันเป็นทวิลักษณ์ และแม้กระทั่งการยึดถือต่อ “ความรู้ทางธรรม” ที่มี

Mu เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งแปลว่า ไม่มี, ปราศจาก

โกอาน Mu เป็นหนึ่งในปริศนาธรรมอันโด่งดัง โดยมีเพียงคำถามสั้นๆว่า 

Mu คืออะไร

เพียงคำถามสั้นๆ ปรากฎขึ้น แม้จะไร้คำตอบที่ชัดเจน

ทว่าเมื่อเราสัมพันธ์กับมันในทุกขณะของการใช้ชีวิต

กลับสามารถเขย่าความเคยชินของมุมมองและการสัมพันธ์ต่อสิ่งรอบข้าง


หนทางของการภาวนาด้วยคำถามเช่นนี้ได้เปิดประตูให้ทุกชั่วขณะคือโอกาสแห่งการตื่นรู้\

และการเลือกสัมพันธ์กับผู้คนและสถานการณ์ด้วยหัวใจที่ตื่นรู้

แล้วการอยู่กับคำถามก็ได้กลายเป็นคำตอบในตัวมันเอง

เมื่อเราไม่ปฏิเสธทุกสถานการณ์ตรงหน้า

ละทิ้งทุกมุมมอง

ละทิ้งทุกความคาดหวัง

และโอบกอดความลื่นไหลของห้วงขณะชีวิต

เราจักได้พบความพิเศษในความแสนธรรมดาว่า

ทุกคนเป็นครู

ทุกเหตุการณ์เป็นครู

ทุกอย่างเป็นครู

และตัวเราเองนี้ก็เป็นครูเช่นกัน

แล้วสำหรับคุณ

Mu (ไม่มี) คืออะไร?