วาดโพธิสัตว์ กับ อ.ดอน ศุภโชค 28-29 พ.ค. 65

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
หรือ สมัครสมาชิกกิจกรรม 5,000 บาท เพื่อรับสิทธิเรียนฟรี 1 คอร์ส

รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่าน

หมายเหตุ สถานที่ใหม่อยู่บริเวณเทเวศร์ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะในวาดรูปก็เข้าร่วมได้

เรียนรู้สัดส่วนการวาดภาพพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ในจิตรกรรมแบบทิเบต (ทังกะ)
ภาวนาอยู่กับการร่างเส้น ลงสี และพุทธะภายใน

ความงามของภาพไม่ได้ตั้งต้นอยู่บนฝีมือ
แต่เริ่มที่การตระหนักถึงพุทธภาวะในตนเอง
และยอมรับที่จะพัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน
เพื่อเติบโตไปบนหนทาง

ตารางกิจกรรม

28 พ.ค. : เกริ่นนำ ฝึกร่างสัดส่วนพระพักตร์ และร่างภาพพระอวโลกิเตศวรเต็มองค์พร้อมองค์ประกอบต่างๆ ลงบนผืนผ้าใบให้สมบูรณ์
* มีภาพตัวอย่างแจกให้ประกอบการเรียน

29 พ.ค. : แนะนำการใช้สีต่างๆ แสดงตัวอย่างการลงสี ลงสีและตัดเส้นให้สมบูรณ์

สามารถนำอุปกรณ์วาดภาพ รวมถึงบีบสีกลับไปได้


วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom