EP69: รำลึก 6 ตุลา – ศาสนากับการเมือง?

กิตติวุฑโฒ – สามเณรถนอม – สมเด็จพระญาณสังวร – วัดบวรฯ

The Fifth Floor ชวนสนทนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี 6 ตุลา และหนังสือรวมบทความเล่มใหม่ “ภารตะ-สยาม: ศาสนาต้อง(ไม่)ห้ามเรื่องการเมือง” ของเชฟหมี คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง เพิ่งออกจากโรงพิมพ์มาสดๆ ร้อนๆ

สถาบันพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในเหตุการณ์ 6 ตุลาอย่างไร? (ตั้งแต่นาทีที่ 16.38) เราจะเปลี่ยนการมอง “ศาสนากับการเมือง” ที่มักถูกมองเป็นขั้วตรงข้ามให้กลายเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่จิตสำนึกที่เคารพความแตกต่าง มนุษยธรรม และส่งเสริมสันติภาพได้อย่างไร

Spotify: https://spoti.fi/3iEoaPP
Apple Podcast: https://apple.co/3akkaiE
Podbean: https://bit.ly/3afK33u