รีทรีทกลางปีวัชรสิทธา 11-14 ก.ค. 65

“The spiritual path is not fun — better not begin it. If you must begin, then go all the way, because if you begin and quit, the unfinished business you have left behind begins to haunt you all the time.”

Chogyam Trungpa, “The Myth of Freedom”

โอกาสในการกลับมาทบทวนการอุทิศตน ความมุ่งมั่น และแรงดลใจในสายธรรมปฏิบัติ สายสัมพันธ์ต่อกัลยาณมิตรและครูบาอาจารย์ ในรีทรีทกลางปีวัชรสิทธา สี่วันเต็มที่เราจะมาฝึกปฏิบัติร่วมกัน และเป็นโอกาสในการ reconnect และพัฒนาการอุทิศตนในสายธรรมให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

ระหว่างรีทรีทจะมีพิธีรับไตรสรณคมณ์ และพิธีรับศีลโพธิสัตว์

กิจกรรมเริ่ม 9.00 วันจันทร์ที่ 11
สิ้นสุดกิจกรรม 20.00 วันพฤหัสที่ 14

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์ (ไปเช้า-เย็นกลับ)

ค่าลงทะเบียน 4,800 บาท/ ท่าน
สมาชิกกิจกรรมลด 10% เหลือ 4,320 บาท

เฉพาะผู้ที่เคยเรียนรู้พื้นฐานการภาวนาในสายปฏิบัตินี้มาก่อน เคยเข้าคอร์สภาวนาพื้นฐานแล้วสนใจเข้าร่วมสังฆะปฏิบัติ มีความคุ้นเคยกับการภาวนาอาทิ นั่ง-เดินภาวนา bodywork และโพธิจิต เป็นผู้ที่เคยผ่านรีทรีทระยะยาว และ/หรือเป็นสมาชิกสังฆะปฏิบัติ

รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน