Love in Translation แปลรักเป็นความ 13-15 พ.ค. 65

ค่าลงทะเบียน 4,250 บาท / ท่าน

 • Vajrasiddha Club Member ลด 10% เหลือ 3,825 บาท
 • มีทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ อายุไม่เกิน 25 ปี 3 ทุน สอบถามได้ทางเพจวัชรสิทธา

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

หลายคนคาดหวังว่าในความสัมพันธ์ใกล้ชิดจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะได้เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ แม้จะมี ความแตกต่างกัน แต่ก็จะเข้าใจกัน เราคาดหวังความเห็นอกเห็นใจ แรงสนับสนุนและความอบอุ่น แต่สิ่งที่มัก ผลักดันเราให้ห่างออกจากกันในความรู้สึกกลับกลายเป็น “คำพูด” ที่ตัดสิน ไม่เข้าใจ อคติ ยิ่งรู้จักกันหรือยิ่ง ใกล้ชิดกัน ยิ่งไกลออกไปจากความเข้าใจอย่างน่าเศร้า เราเลยต้อง “ทำใจ” หรือ “จำใจ” อยู่ในความสัมพันธ์ เหล่านี้ด้วยความจำยอม อยู่ในบ้านที่พยายามเรียกมันว่าบ้านแห่งความรักที่ไร้ความเข้าใจ

มีหลายปัจจัยที่ก่อให้เกิดช่องว่างเหล่านี้

 • มุมมองและภาษาที่ตัดสิน
 • ตัวตนที่แข็งนิ่ง (fixed role and selves) – ประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลง (ไม่) ได้
 • ประสบการณ์ชีวิต เพศ วัยที่แตกต่างกัน

“The magic of intimacy is not through closeness but how the souls can be naked and vulnerable, free from defenses and be seen with the eyes of kindness and appreciation.”

เวทมนตร์อันเกิดจากความใกล้ชิดเกิดขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของสองคนได้เปิดเผยความจริงแท้ต่อกัน อย่างไรการ ปกป้องหรืออาภรณ์อันใด และได้รับการมองเห็นและการให้คุณค่า

เราสามารถพัฒนา

 • มุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง มองทะลุกรอบตัวตนภายนอก มองพ้นจากความกลัวและอคติของตัวเอง เพื่อ
  เห็นและเข้าใจ “โลกภายใน” ของอีกฝ่าย
 • ความเข้าใจในความรู้สึกและความปรารถนาที่แท้จริงของตัวเอง (โลกภายใน)
 • เยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้มั่นคง โปร่งโล่ง ปกติมากขึ้น
 • เปิดช่องทางให้พลังงานของความเข้าใจและใกล้ชิดไหลลื่นแลกเปลี่ยน

ทักษะที่จะได้ฝึกและเรียนรู้ในห้องเรียนนี้ (based on Non-Violent Communication:

 • Empathy for oneself and others (เข้าอกเข้าใจตัวเองและผู้อื่น)
 • Transforming judgements to life-serving energy (แปรการตัดสินเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิต) – Expressing anger nonviolently (แสดงความโกรธอย่างไม่ทำร้าย)
 • How to request with real choice (ร้องขออย่างไรให้มีทางเลือก)
 • Celebration and Mourning (เฉลิมฉลองและไว้อาลัย)
 • Dance of Words and Meanings (คำและความหมาย ในการสื่อสารสองทาง)