ความเป็นมาโครงการ “ปัทมคาระ • Padmakara”


จากศูนย์วัชรสิทธา กรุงเทพมหานคร
สู่การเชื่อมโยงกับพลังงานและจิตวิญญาณธรรมชาติ

ตลอดห้าปีที่ผ่านมา วัชรสิทธาดำเนินกิจกรรมบนพื้นที่ชั้น 5 ของอาคารพงศ์วราภา ด้วยการเกื้อหนุนจากคุณขวัญ เพียงหทัย ทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อส่วนรวมอย่างยั่งยืนในอนาคต เราได้จัดโครงสร้างองค์กร บริหารงานภายใต้มูลนิธิวัชรสิทธา โดยมีวัชรสิทธาเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิ วัชรสิทธาเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะ Buddhist/Spiritual Center ที่เปิดกว้าง ก้าวหน้า และร่วมสมัย ดึงดูดให้กลุ่มคนหลากหลายที่มีความสนใจมิติภายในของชีวิตให้เข้ามารู้จักกัน นอกจากนั้นยังได้ผลิตคอนเท้นท์ออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดีโอ และเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการความรู้เกี่ยวกับคุณค่าจิตวิญญาณร่วมสมัย

ขณะที่การดำเนินงานศูนย์วัชรสิทธาเติบโตไปด้วยดี เราตระหนักถึงข้อจำกัดของพื้นที่จัดกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในมิติของประสบการณ์ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ พลังงาน สิ่งแวดล้อม และชุมชน

ประจวบเหมาะกับเมื่อโครงการ Sacred Mountain ครั้งที่สาม ได้ไปจัดที่เกาะพะงันในช่วงต้นปี 2564 วัชรสิทธามองเห็นศักยภาพที่เกาะพะงันจะกลายเป็นศูนย์กลางของการศึกษา เรียนรู้ และปฏิบัติคุณค่าจิตวิญญาณร่วมสมัย แม้ในภาพจำของคนไทยส่วนใหญ่จะมองเกาะพะงันเป็นเกาะปาร์ตี้ เล่นยา และคราครั่งไปด้วยนักท่องเที่ยว แต่น้อยคนจะรู้ว่าเกาะพะงันคือจุดหมายของการแสวงหาทางจิตวิญญาณของชาวตะวันตกจำนวนมาก และเต็มไปด้วย Spiritual Center, Yoga Center และ Wellness Center มากมาย ยิ่งเมื่อชุมชนเกาะพะงันประสบกับวิกฤตสถานการณ์โควิด ทำให้คนไทยในพื้นที่จำนวนมากเริ่มทบทวนทิศทางของการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดคนไทยให้มาเยือนเกาะพะงันมากขึ้น

เรามองเห็นว่าเกาะพะงันยังไม่มีศูนย์ของคนไทยที่ทำงานด้านนี้อย่างจริงจัง ร่วมกับทั้งชุมชนคนไทยและชุมชนชาวต่างชาติบนเกาะ เราจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะก่อตั้งศูนย์สาขาบนเกาะพะงัน ด้วยความหวังที่ว่าจะพลิกเปลี่ยนภาพจำของเกาะพะงันให้เป็นที่รู้จักในฐานะ Magical Island หรือ Spiritual Island

สังฆะวัชรปัญญาจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ 1 ไร่ 86 ตารางวา ตั้งอยู่บริเวณบ้านในสวน-บ้านมะเดื่อหวาน ใกล้กับน้ำตกแพง ห่างจากท่าเรือท้องศาลาประมาณ 10 นาที อยู่ติดถนนเส้นหลัก เป็นที่ราบมีสโลปน้อยๆ ด้านหลังมีภูเขาที่เป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติเกาะพะงัน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบของทีมสถาปนิกใจบ้าน และระดมทุนเพื่อก่อสร้าง

ปัทมคาระจะทำหน้าที่เป็น community center เล็กๆ บนเกาะพะงัน มี shrine room ห้องทำกิจกรรม หอพัก ห้องสมุด คาเฟ่ และสตูดิโอศิลปะ สร้างพื้นที่ของการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และสัมพันธ์กับธรรมชาติ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่นี่จะเป็นเหมือน community living & wellness center ที่พักใจ-เยียวยา ศูนย์การเรียนรู้ของผู้แสวงหา นักศึกษา นักกิจกรรม อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็น hub ที่เชื่อมต่อกับทั้ง local และ international community