“SOMA” ร่างกายคือประตูสู่จิตวิญญาณ Gate 2 : Openness & Acceptance กับ อุทัยวรรณ ทองเย็น 6-7 ก.ค. 67

“SOMA” 🌲
ร่างกายคือประตูสู่จิตวิญญาณ
Gate 2 : Openness & Acceptance
กับ อุทัยวรรณ ทองเย็น

6-7 ก.ค. 67
9.00-17.00 น.
ณ วัชริสทธา เทเวศน์
(สามารถมาวันเดียวหรือทั้งสองวันก็ได้)

ยืนยันที่นั่งด้วยการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรม
และตอบแทนวิทยากร 1,500-3,500 บาท

คอร์สเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้พื้นฐานการภาวนา

สามารถเข้าร่วมได้ทั้งผู้ที่ผ่าน SOMA Gate 1 มาแล้ว หรือผู้ที่ยังไม่เคยฝึกปฏิบัติมาก่อน

ร่างกายของเราคืออะไร ?

เป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ใต้การห่อหุ้มของผิวหนังเท่านั้น? หรือ จริงๆ แล้วร่างกายของเรากว้างใหญ่พ้นขอบเขตของผิวหนัง ทั้งยังเปี่ยมด้วยบทเรียนทางจิตวิญญาณอันไม่รู้จบที่เราค้นพบได้ภายในตัวเอง

คลาส SOMA นี้จะพาผู้เรียนไปสำรวจความหมายของร่างกาย และ “SOMA” เพื่อค้นพบความรัก ปัญญาญาณ และประตูสู่โลกทางจิตวิญญาณ ผ่านร่างกายของเราเอง ตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงอวัยวะภายใน ร่างกายนี้มีความตระหนักรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเราสามารถฝึกฝนที่จะสัมพันธ์กับความตระหนักรู้นั้นได้ผ่านการ ผ่อน-คลาย ถอยออกมาจากความคิด แล้วปล่อยให้ “ร่างกาย” ได้สื่อสาร บอกกล่าว หรือเผยบางสิ่งให้เรารับรู้

การภาวนากับร่างกายจะค่อยๆ พาเราเข้าสู่กระบวนการ “ผ่อนพักตระหนักรู้” ที่จะนำพาเราไปสร้างความสัมพันธ์กับประสาทสัมผัส ประสบการณ์ในทุกอณูขุมขนของร่างกาย สัญชาตญาณ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ฯลฯ เพื่อเรียนรู้พลังชีวิตด้านใน อันมีบาทฐานอยู่บนความตื่นรู้ทางกายอันสมบูรณ์ ประสบการณ์ที่ว่านี้ คือสิ่งที่เรียกว่า “การสัมผัสพลังแห่งความตื่นรู้ในกาย”

———————–
ใน Gate 2 : Openness & Acceptance ฝึกกับคุณสมบัติของความเปิดกว้างที่เป็นธรรมชาติพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของเรา มองไปยังเสี้ยวส่วนภายในที่เคยเป็นอุปสรรค เป็นตัวตนที่เราปฏิเสธ เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบในตัวเอง แล้วโอบรับมันเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นทั้งหมด บ่มเพาะท่าทีของความเปิดกว้างต่อทุกสิ่งอย่างไร้เงื่อนไข ผ่านการภาวนาที่สัมพันธ์กับร่างกาย Somatic Maditation รวมไปถึงเทคนิค “BODYWORK” ที่ถ่ายทอดโดย Reginald A. Ray ธรรมาจารย์ชาวอเมริกัน ลูกศิษย์ของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช 📿