วาดโพธิสัตว์ กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา 14-15 ม.ค. 66

“วาดโพธิสัตว์”
Thangka Painting Class – วาดตาราเขียว (Green Tara)

ห้องเรียนศิลปะกับการภาวนา
กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

14-15 มกราคม 2565
9.00 – 17.00 น.

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

รับจำนวนจำกัด 12 ท่านเท่านั้น!

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท

สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

เรียนรู้สัดส่วนการวาดภาพพระโพธิสัตว์ในจิตรกรรมแบบทิเบต (ทังกะ)
ภาวนาอยู่กับการร่างเส้น ลงสี และพุทธะภายใน
ความงามของภาพไม่ได้ตั้งต้นอยู่บนฝีมือ แต่เริ่มที่การตระหนักถึงพุทธภาวะในตนเอง และยอมรับที่จะพัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายในเพื่อเติบโตไปบนหนทาง

  • รวมค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง สี พู่กัน ผ้าใบ ฯลฯ
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะในวาดรูป

วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom