การดำเนินงานของมูลนิธิวัชรปัญญา ปี 2564

ตลอดปี 2564 มูลนิธิวัชรสิทธามีโครงการภายใต้การดำเนินงานทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่

 1. โครงการสำนักงาน
 2. โครงการพื้นที่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (วัชรสิทธา)
 3. โครงการพัฒนาสื่อและห้องเรียนออนไลน์

และ 2 โครงการใหม่

 1. โครงการสื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้
 2. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างศูนย์สาขาที่เกาะพะงัน

ความสำเร็จในปีนี้ คือ การที่เรายังคงสามารถจัดคอร์สอบรมเพื่อส่งต่อความรู้ได้แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ในครึ่งปีหลัง

รวมไปถึงการจัดพิมพ์หนังสือ Already Free: เธอคืออิสรภาพ ซึ่งนำเสนอการทำงานร่วมกันระหว่างมุมมองแบบพุทธศาสนาและจิตวิทยาตะวันตก

อีกทั้งมูลนิธิยังได้จัดซื้อที่ดินในเกาะพะงันจำนวน 2 แปลง ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะขยายศูนย์สาขา และเข้าถึงกลุ่มคนที่กว้างขึ้น

โดยในปี 2565 มูลนิธิมีแผนจะนำเทศกาล Sacred Mountain เข้ามาเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิด้วย

คอร์สอบรม

ตลอดปี 2564 มูลนิธิวัชรปัญญาได้จัดกิจกรรมเสวนาและคอร์สอบรมเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิด้วยกันทั้งสิ้น 32 ครั้งดังต่อไปนี้

หมวดกิจกรรมภาวนา

 • Tender Heart Meditation กับ วิจักขณ์ พานิช
 • Maitri Meditation กับ วิจักขณ์ พานิช
 • เดินทางข้างใน กับ วิจักขณ์ พานิช และอุษณี นุชอนงค์
 • ค้นพบความรักตัวเองในร่างกาย กับ อุษณี นุชอนงค์
 • ทองเล็น กับ วิจักขณ์ พานิช
 • ค่ำคืนโพธิจิต
 • รีทรีทสังฆะวัชรปัญญา: การเผชิญความตายแบบทิเบต กับ Victoria Subirana

หมวดศาสนาและพิธีกรรม

 • Healing Power of the Angels กับ อุ๊ กฤตยา ศรีสรรพกิจ
 • ห้องเรียนพระสูตรออนไลน์ “พระสูตรวิมลเกียรติ” กับ วิจักขณ์ พานิช และ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
 • ปูชา 2: “มนตร์” ประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์ กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
 • ภควัทคีตา บทเพลงในสมรภูมิแห่งใจ กับ อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
 • Shambhala: The Myth of the Warrior กับ ณัฐฬส วังวิญญู
 • The Sacred World: Shambhala Vision toward Enlightened Society กับ ณัฐฬส วังวิญญู

หมวดศิลปะกับการภาวนา

 • Drawing Unconscious กับ ถิง ชู
 • Inner Child กับ ถิง ชู
 • ปั้นพุทธะ กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
 • วาดคุรุรินโปเช กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา
 • ดอกไม้ภาวนา กับ ดิเรก ชัยชนะ
 • Movie Night

หมวดศาสนธรรมกับสังคม

 • การตื่นรู้ของผู้ถูกกดขี่ กับ อ.ก๋วย พฤหัส พหลกุลบุตร
 • Gender Awareness: อำนาจ เพศ ระบบสังคม และหนทางสู่การเปลี่ยนแปลง กับ อวยพร เขื่อนแก้ว
 • เปิดเปลือยตัวตน กับ ปรีดา เรืองวิชาธร

หมวดงานเสวนา

 • Self & Social Self กับ ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์
 • “ความสัมพันธ์” ในฐานะเส้นทางของงานจิตบำบัดและจิตวิญญาณ กับ บรูซ ทิฟต์

การเงินของมูลนิธิ

รายรับ

รวมรายรับเงินบริจาคปี 25642,277,921.07บาท

รายจ่าย

โครงการจำนวนเงิน
สำนักงาน130,782.43บาท
พื้นที่การเรียนรู้ฯ (วัชรสิทธา)1,137,168.50บาท
สื่อและห้องเรียนออนไลน์43,919.74บาท
สื่อการสอนเพื่อการเรียนรู้174,698.15บาท
รวมทั้งสิ้น1,486,568.82บาท

สรุปงบดุลประจำปี 2564 มูลนิธิมีรายรับมากกว่ารายจ่ายทั้งสิ้นรวม 791,352.25 บาท งบดุลที่เป็นบวกเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับตัวในช่วงสถานการณ์โควิด ที่วัชรสิทธาต้องผันตัวมาทำห้องเรียนออนไลน์ ทำให้มีคนสามารถมาเข้าร่วมได้ง่ายและได้มากขึ้น กระนั้นทีมงานก็ยังมีความชัดเจนว่า เป้าหมายของการทำสถาบัน คือ การทำกิจกรรมในพื้นที่จริงเป็นหลัก ความสำเร็จในห้องเรียนออนไลน์ ทำให้เปิดทางเลือกในการจัดรูปแบบกิจกรรมของวัชรสิทธาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานของปีนี้ ทำให้ทีมวัชรสิทธาวางแผนที่จะรับคนทำงานเพิ่มอีก 2 ตำแหน่งในปีหน้า (Full-Time 1 ตำแหน่ง และ Part-Time 1 ตำแหน่ง) และมองหาพื้นที่สำนักงานให้เช่าสำหรับการจัดกิจกรรมรูปแบบ Community Activities เพิ่มขึ้นในอนาคต