Unmasking Yourself: เปิดเปลือยตัวตน ปี4 กับ เล็ก ปรีดา เรืองวิชาธร 7-9 ต.ค. 65

7-9 ตุลาคม 2565
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 3 วันเข้มข้นต่อเนื่อง
9.00-17.00 น.

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์
ลงทะเบียนเรียน 4,250 บาท (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น!

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ทำไมผม(เรา)จึงยอมรับความจริงของชีวิตได้ยาก?

จากการเฝ้ามองความทุกข์รวมถึงภาวะบีบคั้นภายในของชีวิตแต่ละขณะ แต่ละย่างก้าวมีสิ่งหนึ่งเป็นองค์ประกอบยืนพื้นแทบทุกครั้ง คือ ใจที่ไม่สามารถยอมรับความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ยอมรับรูปร่างหน้าตา ด้านร้ายภายในตน ความสามารถที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับคนอื่น ความล้มเหลวของงาน ความสัมพันธ์ที่พังทลาย ถูกด่าหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ มีคนอื่นที่เห็นต่างและชอบต่างจากเราในทางการเมืองและศาสนา ตลอดจนทำใจยอมรับการสูญเสียของรัก คนรักและความตายของตัวเราเองได้ยากเย็น ทั้งหมดนี้มักนำไปสู่การดิ้นรนต่อสู้หรือแข็งขืนกับผลที่เกิดขึ้นแล้วอย่างปวดแสบปวดร้อน และมันทำให้ก้าวต่อไปของชีวิตเริ่มต้นใหม่อย่างสดใส มีประกายของพลังทำได้ยาก

สำหรับผม การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่การพ่ายแพ้อย่างหมดรูปหรือสิ้นหวัง แต่เป็นใจที่เข้มแข็ง อ่อนโยนที่สามารถ “สบตากับขาลงของชีวิต” ได้ อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางชีวิตที่เดินมาก็ลุ่มๆดอนๆกับความสามารถที่จะยอมรับผลที่เกิดขึ้นแล้ว เอียงไปทางยอมรับไม่ได้เสียมากกว่า แต่ก็แลกมาด้วยความประพิมประพายแห่งมองเห็นเหตุปัจจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้ว และมันนำไปสู่แผนที่การดำเนินชีวิตที่จำต้องตระหนักรู้อยู่เนืองๆ ทั้งหมดนี้จะเป็นคำสารภาพอันซื่อตรงที่จะแบ่งปันกับเพื่อน

กำหนดการ

ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 2565
• ความใจกว้างต่อความอ่อนแอของตัวเองและคนอื่น อุปกรณ์สำคัญของการสบตาต่อความจริง
• โลกของการปฏิเสธต่อต้านความจริงของชีวิตที่เกิดขึ้นแล้ว
• เหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรายอมรับขาลงของชีวิตได้ยาก ทั้งในแง่สภาวะด้านใน และปัจจัยทางสังคมที่อยู่รอบตัว

เสาร์ที่ 8 ต.ค. 2565
• ตัวตน(อัตตา) เหตุปัจจัยรากฐานของการปฏิเสธความจริงของชีวิต
• สำรวจสืบค้นความหมายอันหลากหลายของ “ตัวตน” ที่ปรากฎตัวโลดแล่นชัดในชีวิตจิตใจ
• การทำงานของตัวตนและเล่ห์ลวงแห่งตัวตนที่ติดจมและเห็นได้ยาก
• อาหารของตัวตน และการหล่อเลี้ยงตัวตนจากภายใน
• การหล่อเลี้ยงตัวตนจากโลกรอบตัว
• สิ่งที่บดบังความจริงของตัวตน(ภาพลวงของตัวตน)

อาทิตย์ที่ 9 ต.ค.2565
• ศิลปะและการฝึกฝนเพื่อยอมรับความจริงของชีวิต
• การสลายพลังหรืออำนาจของตัวตน และการแหวกม่านภาพลวงของตัวตน
• ภาวนาอันเรียบง่ายในชีวิตเพื่อเป็นอิสระจากตัวตน


วิทยากร
ปรีดา เรืองวิชาธร

“พี่เล็ก” เริ่มต้นชีวิตการทำงานที่คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศพพ.) ซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้นำศาสนธรรมมาใช้ในชีวิตและงานพัฒนาสังคม โดยผ่านการสนับสนุนผู้นำทางศาสนา คือ นักบวชหญิง-ชาย รวมเวลา 13 ปี โดยทำหน้าที่ประสานงานและจัดการอบรมให้กับกลุ่มเสขิยธรรม (กลุ่มพระสงฆ์ แม่ชี ที่ทำงานพัฒนาสังคมในรูปแบบต่างๆ) มาโดยตลอด

สนใจและศึกษาการเรียนรู้แนวจิตวิญญาณและกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านประสบการณ์การอบรมแนวนี้มามากมายหลายครั้ง เปลี่ยนบทบาทการทำงานจากองค์กรเดิม คือ คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา มาทำงานเป็นกระบวนกรให้กับเสมสิกขาลัยนับแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดอบรมให้กับกลุ่มผู้นำในรากหญ้า เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีผลงานการเขียนมากมายไม่ว่าจะเป็นบทความและหนังสือ เรื่อง “งาน พลังกลุ่มและความสุข”