आसन (ASANA) : ปรับท่าภาวนาผ่านโยคะ กับ ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง 23 ม.ค. 67

Weekday Activities
อังคารที่ 23 มกราคม 2567
18.30-20.30 น.
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนยืนยันที่นั่งโดยการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมขั้นต่ำท่านละ 400 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

อาสนะ (ASANA) เป็นคำในภาษาสันสกฤต หมายถึงอิริยาบถ หรือท่าทางที่เฉพาะเจาะจง มีเป้าหมายเพื่อจัดปรับกลไกการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกาย รวมทั้งจิตใจให้สมดุล

ตามตำราโยคะสูตรกล่าวว่า “อาสนะนั้น ต้องปฏิบัติด้วยความมั่นคงสบาย ใช้แรงแต่น้อย” และเมื่อพิจารณาจากตำราดั้งเดิมที่ระบุว่า “เป้าหมายแห่งอาสนะคือ อาสนะชัย หมายถึงการนั่งนิ่ง หลังตรง เป็นเวลา 3 ชั่วโมงต่อเนื่องกันโดยไม่เปลี่ยนท่า (หมายถึงการนั่งสมาธิ)” ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการฝึกกายใจผ่านอาสนะ เป็นการเตรียมความพร้อมกายใจสำหรับการภาวนา และหากเราเริ่มฝึกภาวนาในรูปแบบต่างๆ สิ่งแรกที่เราจะเผชิญคือความเจ็บปวดไม่สบายทางกาย ความปั่นป่วนทางใจ เราจะมีทัศนคติและเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่ออยู่กับกายและจิตของเราตามความเป็นจริงในการภาวนา

คลาส “อาสนะ : ปรับท่าภาวนาผ่านโยคะ” เป็นคลาสต่อเนื่อง ชวนเรามาฝึกหยินและหฐโยคะ เพื่อเตรียมร่างกาย จิตใจ สำหรับการภาวนา ให้แต่ละคนได้มีประสบการณ์กับร่างกายและจิตใจผ่านการฝึกอาสนะในหยินโยคะและหฐโยคะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกภาวนา โดยหวังว่า การฝึกอาสนะ ในโยคะ จะช่วยให้แต่ละคนค้นพบสมดุลภายในกาย -ใจ เจอความนำไปใช้ปรับสมดุลในการภาวนาที่มั่นคงและสบายขึ้น พร้อมสำหรับการเดินทางภายในของแต่ละคนและสร้างสมดุลในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ฝึกปฏิบัติ

อุปกรณ์ที่ต้องนำมาด้วย
1. เสื้อโยคะ 1 ผืน
2. บล็อคโยคะ 1 อัน (สามารถมาซื้อได้ที่วัชรสิทธา)
3. ชุดที่สะดวกสำหรับการขยับตัว


วิทยากร

ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง (นัด)

  • เริ่มงานสถาปนิกชุมชนในปี 2000-ปัจจุบัน
  • เริ่มฝึกโยคะอย่างจริงจังในปี 2008-ปัจจุบัน
  • เรียนครูโยคะ หฐและวินยาสะโยคะ จากโรงเรียน Vinyasa Yoga School, Rishikesh, India ปี 2014
  • เรียนหยินโยคะ และฝึกหลักสูตรครูหยินโยคะกับครู Victor Chng ปี 2015-2016
  • ปัจจุบันสนใจงานเยียวยาด้วยหยินโยคะ, Transformation game, Bach Flower Remedy และกระบวนการเพื่อช่วยสนับสนุนผู้คนให้ค้นพบสมดุลทางกาย-ใจ และความรักภายในเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณ