Eurythmy ยูริธมี รูป เสียง ดนตรี Harmony ของจักรวาล 27-28 พ.ค. 66

27-28 พฤษภาคม 2566
9.00-17.00 น
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

อบรม 2 วันต่อเนื่อง
ไปเช้าเย็นกลับ
ไม่รวมอาหารกลางวัน

สมัครด้วยการโอนค่าสมัคร 3,650 บาท/ท่าน
ราคาสมาชิก ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
หรือ สมัครสมาชิกกิจกรรม 5,000 บาท และใช้สิทธิ์เข้าร่วมฟรี 1 คอร์ส)

*วัชรสิทธามีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรม และผู้มีรายได้น้อย แนะนำตัวและความสนใจมาทางอินบ็อกซ์เพจวัชรสิทธาได้เลย

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

เมื่อการเคลื่อนไหวสอดประสานและเป็นธรรมชาติดั่งลมหายใจเข้าออก ประสบการณ์นี้จะพาเดินทางไปสู่ห้วงเวลาแห่งสภาวะที่ไหลลื่นไปกับสรรพสิ่ง ร่ายรำเป็นหนึ่งเดียวกับท่วงทำนองของจักรวาล

Truth of Speech วัจนภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญแห่งการสื่อสาร ทั้งออกไปสู่ผู้อื่นและในการใคร่ครวญกับตนเอง เรียนรู้เครื่องมือของมนุษย์ชิ้นนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นด้วยการใช้ทั้งร่างกายให้กลายเป็นอักษร พยางค์ ถ้อยคำ บทกวี และเปล่งออกไปผ่านการเคลื่อนไหว

Truth of Music เสียงดนตรีคือสิ่งที่เป็นดั่งสิ่งแสดงของ Harmony ของจักรวาล โทนเสียงแต่ละโน้ต ทำนองที่ร้อยเรียง ล้วนเป็นความไพเราะจากการความสอดคล้อง การเคลื่อนไหวไปกับดนตรีจากพาให้สัมผัสถึงประสบการณ์แห่งการ Harmonize ผ่านร่างกายลึกเข้าไปสู่จิตภายใน

ยูริธมี คือศิลปะการเคลื่อนไหวร่างกายที่เชื่อมโยงไปกับเสียง ดนตรี คำพูด และเจตจำนงภายใน เป็นหนึ่งในศาสตร์จากหลักปรัชญา Anthroposophy ของ Rudorf Steiner ผู้มีชื่อเสียงในด้านแนวทางการศึกษาทางเลือก Waldorf ยูริธมีอยู่ในหลักสูตรตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนจบการศึกษา เป็นการใช้การเคลื่อนไหวให้เด็กๆเรียนรู้จังหวะของ space ผู้คน สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างความคิด ความรู้สึก และพลังเจตจำนง สร้างความตระหนักรู้ในชีวิต และรับรู้ถึงความไม่แยกขาดจากสรรพสิ่ง

ใน workshop สองวันนี้ จะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวกับคำพูด (Speech Eurythmy) และเคลื่อนไหวกับดนตรี (Tone Eurythmy) เชื่อมต่อกับหัวใจสำคัญผ่านประสบการณ์ตรงในร่างกาย เพื่อเข้าถึงความจริงแท้ที่มีอยู่ภายในตัวเราและในทุกๆ หนแห่ง กับครูคาเทียและครูชนก ปิ่นสุวรรณ ครูสอนยูริธมีที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปีในการสอนและการบำบัด ทั้งในไทยและเยอรมันนี director ของสถาบัน Early Bird TaSonLe -Eurythmy Thailand