ฟรีสไตล์อิเคบานะ กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ 13-14 ก.ค. 67

Dharma Art Class
Freestyle Ikebana
“ความเปิดกว้างของดอกไม้”
กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ

13-14 กรกฎาคม 2567
9.00-17.00 น.

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

เหมาะสำหรับ

  • ผู้เรียนทุกระดับ
  • ผู้สนใจอิเคบานะในฐานะศิลปะ
  • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

*** รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่าน ***

ค่าลงทะเบียน 3,850 บาท/ท่าน
*ราคาสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลดเหลือ 3,465 บาท
**สมัครสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา 5,500 บาท สามารถใช้สิทธิ์เข้ากิจกรรมนี้ได้ฟรี

“ปรัชญาแห่งธรรมศิลป์คือ คุณอย่าพยายามมีศิลปะ แต่จงเข้าหาวัตถุใดๆ อย่างที่มันเป็น และสารจะถูกส่งออกมาเองโดยอัตโนมัติ มันเหมือนการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น คุณไม่พยายามจะมีศิลปะ คุณเพียงแต่ตัดแขนงและกิ่งก้านที่ระเกะระกะ นำมาใส่ภาชนะ แล้วจัดวางดอกไม้ไว้เบื้องใต้ มันก็กลายเป็นภูมิทัศน์ขึ้นมา”

– เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช

ฟรีสไตล์อิเคบานะ (freestyle ikebana) เกิดขึ้นหลังจากอิเคบานะได้ถูกให้นิยามใหม่ในปี ค.ศ.1933 โดย Mirei Shigemori  สถาปนิก นักออกแบบสวน และผู้มีอิทธิพลต่อศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นว่า “อิเคบานะคือศิลปะ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฝึกจิตฝึกใจอะไร” ความหมายใหม่นี้ทำให้อิเคบานะหลุดจากพื้นที่ความเข้มงวดที่มาจากวินัยทางศาสนาและวัฒนธรรม และเน้นไปที่การจัดองค์ประกอบและการสื่อสารความงาม ซึ่งส่งผลให้ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในวงกว้างและแพร่ขยายสู่พื้นที่ของศิลปะร่วมสมัย ศิลปะการจัดวาง อย่างไรก็ตาม เมื่อการจัดดอกไม้มุ่งเน้นที่องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะให้ถูกต้องเพื่อแสดงความงาม แต่สิ่งที่ขาดหายไปคือความฉับพลัน

ในคอร์สฟรีสไตล์อิเคบานะ ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจมุมมองพื้นฐานของการจัดดอกไม้อิเคบานะ เรียนรู้ฟรีสไตล์อิเคบานะจากมุมมองธรรมศิลป์หรือศิลปะของการกระทำอันเรียบง่ายที่ปราศจากความก้าวร้าว ทำความเข้าใจศิลปะการจัดดอกไม้ทั้งด้านความแม่นยำ ความฉับพลัน ความเปิดกว้าง และการสื่อสารอย่างอิสระผ่านหลักการ ฟ้า ดิน และมนุษย์ การฝึกการจัดแบบฟรีสไตล์อิเคบานะตามประเภทของแจกัน สำรวจฟรีสไตล์อิเคบานะผ่านศิลปะการจัดวาง และศิลปะอื่นๆ ในสถานที่จริง