“หยั่งรากวัชรยาน” 21 พ.ค. 66

อาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
10.00-17.00
วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนยืนยันที่นั่งด้วยการบริจาคสมทบทุนร่วมจัดกิจกรรมตามกำลัง “เท่าไหร่ก็ได้”

ไปยังบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิวัชรปัญญา” เลขที่ 053-3-67904-8

เสวนาประจำปีของผู้ฝึกปฏิบัติวัชรยาน (และผู้ที่สนใจ) สร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสังฆะวัชรยาน กับ อ.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล, วิจักขณ์ พานิช, คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, ตัวแทนสังฆะพันดาราและสังฆะวัชรปัญญา

ทำความเข้าใจแนวทางการนำเสนอคำสอนพุทธวัชรยานต่อสังคมไทย วิสัยทัศน์การทำงานทางธรรม สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน อุปสรรค แรงเกื้อหนุนและพรธรรมที่ส่งมาอย่างไม่ขาดสาย

รายละเอียดกิจกรรม

10.00-12.30 น. :

  • ชมภาพยนตร์สารคดี When Iron Bird Flies เมื่อพุทธศาสนาทิเบตเดินทางสู่โลกตะวันตก (มีซับไทย)
  • เสวนาหลังชมภาพยนตร์ หัวข้อ “เมื่อพุทธศาสนาเดินทาง” นำพูดคุยโดย ตูน-ออมมี่

13.30 น. : “หยั่งรากวัชรยาน” กับ อ.กฤษดวรรณ เมธาวิกุล และ วิจักขณ์ พานิช แลกเปลี่ยนแนวทางการนำเสนอคำสอนวัชรยานต่อสังคมไทย ทิศทาง บทเรียน และอุปสรรค (ดำเนินรายการโดย คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง)
14.30 น. แลกเปลี่ยนสนทนา
15.00 น. นำเสนอโครงการทางธรรมของทั้งสองสังฆะวัชรยาน
15.30 น. วงเสวนาหัวข้อ “อะไรเปิดใจคุณสู่วัชรยาน” ร่วมเสวนาโดย
ตัวแทนสังฆะพันดารา

  • ขวัญชนก ศรีสวัสดิ์ (กวาง)
  • จินตนา ศรีวัฒนวงศ์ (จิน)

ตัวแทนสังฆะวัชรปัญญา

  • อุทัยวรรณ ทองเย็น (อ้อ)
  • วรวรรณ จุลละโพธิ (อัน)

ดำเนินรายการโดย พชร สูงเด่น

16.30 น. “อนาคตของพุทธวัชรยานในสังคมไทย” ร่วมแลกเปลี่ยนกับ อ.กฤษวรรณ เมธาวิกุล, วิจักขณ์ พานิช, สังฆะพันดารา และสังฆะวัชรปัญญา
17.00 น. อุทิศบุญกุศล ถ่ายภาพร่วมกัน