Self-love Circle โดย ผิง ปาณยา 23 ต.ค. 66

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566
(วันหยุดวันปิยมหาราช)
13.00-16.30 น

วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 300-1,000 บาท

เพื่อสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จัด

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

Workshop ที่จะพาทุกคนมาร่วมสำรวจ รู้จัก และสัมผัสความรักในตัวเองไปด้วยกัน

1) ใน workshop นี้เราจะชวนมาสำรวจ ‘self-love’ ร่วมกัน ซึ่งของแต่ละคนก็มีหน้าตาแตกต่างกันออกไปตามแต่ละประสบการณ์ชีวิต บางคนบอกว่ามันคือการเห็นคุณค่าในตัวเอง การเห็นว่าตัวเรา ’ดีพอ’ แล้ว บางคนบอกคือการยอมรับและให้อภัยตัวเองได้ บางคนบอกคือการเลือกที่จะ priorities ตัวเองบ้าง ‘ปล่อย’ บ้าง และอีกมากมายไปจนถึงการรู้จักและเข้าใจตัวเอง เพื่ออนุญาตให้เราได้เป็นตัวเอง และเลือกทำในสิ่งที่ดีต่อชีวิต

สิ่งที่จะได้เจอ:

 • สัมผัสพลังความรัก ผ่านการแชร์เรื่องราว, guided meditation, visualization, etc
 • กระบวนการชวนคุยกับตัวเองผ่าน awareness cards, การวาด และการเขียน
 • เรียนรู้จัก ho’oponopono – hawaiian practices เพื่อให้รักตัวเองได้อย่าง harmony

2) Workshop ที่ตั้งใจที่จะพาทุกคนสำรวจตัวเองลึกเข้าไปข้างใน เพื่อให้ได้สัมผัสรับรู้ว่าทุกคนเป็นความรัก เป็นแสงสว่าง เป็นดอกไม้ที่งดงามให้กับตัวเองได้ และเราเชื่อว่ามันจะเป็นรากฐานสำคัญของการมีชีวิตที่มี well-being และเราก็จะรักผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วย

3) Self-love สำหรับเรา คือ อะไร?

 • มันคือ การรู้จัก set healthy boundary กับทุกความสัมพันธ์รอบตัว
 • มันคือ การหันมาถามตัวเองบ่อยๆว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องการจริงๆใช่มั้ย?
 • มันคือ การเห็นว่าเรา deserve สิ่งที่ดี ชีวิตที่ดี
 • มันคือ การรู้จักชื่นชม ขอบคุณ ขอโทษ ให้อภัยตัวเองได้เหมือนที่เราสามารถมอบให้กับคนอื่น
 • มันคือ การกลับมา connect กับด้านใน มากกว่าการไหลไปเรื่อยๆตามกระแส
 • มันคือ การมอบเวลา มอบ self-care มอบความสงบ มอบ well-being มอบความสนุกให้กับตัวเอง เมื่อมีโอกาส
 • มันคือ การสัมผัสและรับรู้ได้ว่าทุกคนมีความรักที่สามารถมอบให้คนรอบตัว เพื่อนมนุษย์คนอื่นได้ และเราสามารถมอบให้กับตัวเองได้เช่นกัน
 • มันคือ การมีบทสนทนาที่ดี ที่ลึกซึ้งกับตัวเองได้จนเกิดความมั่นคงภายใน
 • มันคือ การรู้จัก เห็น และยอมรับทุกเสี้ยวส่วนของตัวเอง
 • มันคือ การเห็นว่าทุกคนก็ deserve สิ่งนี้เหมือนกัน ตราบใดที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
 • มันคือ อื่นๆอีกมากมาย

🤍 แล้วสำหรับเธอล่ะ Self-love คือ อะไร ? 🤍


✨ ปาณยา ฉมาพร (ผิง) ✨

Facilitator

ผิง ปาณยา เป็น Soulful facilitator ที่จัด workshop ที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ Transformation game journey เพื่อให้คนได้กลับมาเข้าใจตัวเอง ปลูก self-awareness ให้กลับมารักตัวเองได้ เพื่อการเติบโตภายใน และได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย