“Subtle Activism” ปรับพลังงานในใจ เปลี่ยนความเป็นไปรอบตัว 11-12 มี.ค. 66

“ก่อนเรียนไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง จนกระทั่งผ่านไป 2 วัน เราได้ทบทวนความต้องการตัวเองในช่วงเวลานี้อีกครั้ง เเล้วย้ำความชัดเจนให้กับตัวเราเองนี่เเหละ เห็นภาพเหล่านั้นจนชัดเจน …การเปลี่ยนเเปลงก็เริ่มต้นขึ้น”

“เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ รู้สึกตัวเองเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะกลับมาดูแลและให้การเคารพ ค่อยๆ สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวในใจมาบ้างแล้ว เช่น หินที่ อ.พี่อันให้มาก็เอามาเรียนคอร์สออนไลน์กับเค้าด้วย หรือ เอารูปวาดของตัวเองมาจับร่ายมนตร์เสียเลย (55)..ดีใจที่ได้เจอ พี่อันและเพื่อนๆทุกคน ขอบคุณที่มอบประสบการณ์ดีๆ ให้ครับ ดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งและคิดว่าจะได้พบกันอีกครับ”

“..เป็นแรงบันดาลใจให้กลับมาเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับตัวเราที่ก็ศักดิ์สิทธิ์ กลับมาสวดมนต์ กลับมากล้าตั้งเจตจำนงค์ inspire ให้เราอยากทำพิธีกรรมกับตัวเอง เป็นขวัญ เป็นพลัง เป็นกำลังใจในทุกๆวัน”

กับ อัน อันธิฌา แสงชัย

11-12 มีนาคม 2566
9.00 – 17.00 น
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์ 

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท
สมัครสมาชิกใหม่ 5,000 บาท แล้วรับสิทธิเรียนคอร์สนี้ฟรีทันที

รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง


Subtle Activism คือวิถีของการสร้างความเปลี่ยนแปลงและต่อสู้กับอำนาจกดขี่รวมถึงความไม่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ด้วยกระบวนการทำงานอย่างละเอียดอ่อนในมิติพลังงานและจิตวิญญาณ การเคลื่อนไหวนี้อยู่บนหลักการที่ว่าตัวเรา สรรพสิ่ง และโลกความจริง ต่างดำรงอยู่ทั้งในเชิงกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ สัมผัสจับต้องได้ และในเชิงพลังงานหรือจิตวิญญาณที่มองไม่เห็น ซึ่งทั้งสองมิตินี้เชื่อมโยงเป็นระบบนิเวศเดียวกันและส่งผลสะเทือนต่อกันตลอดเวลา สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความจริงเชิงกายภาพส่งผลต่อมิติพลังงานและจิตวิญญาณ ในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงของสนามพลัง (energy filed) การยกระดับคลื่นความถี่และแรงสั่นสะเทือน รวมถึงการแปรเปลี่ยนสภาวะการดำรงอยู่ของเรา (presence) ก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกหรือโลกความจริงเชิงกายภาพได้ด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงสามารถเริ่มต้นได้จากโลกภายใน พัฒนาจิตวิญญาณ สร้างระบบนิเวศของสนามพลังขึ้นมาใหม่ และทำงานร่วมกับดวงจิตในโลกทางจิตวิญญาณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสังคมในลักษณะนี้เป็นการเยียวยาแบบองค์รวม

ใน workshop นี้จะพาผู้เข้าร่วมไปเรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ และกระบวนการ subtle activism โดยฝึกสร้างความตระหนักรู้ในสภาวะปัจจุบัน วิธีสัมผัส-ปรับเปลี่ยนพลังงาน เช่น การทำงานกับความโกรธ ความเกลียด การกดขี่และความรุนแรงมุมกลับที่เรากระทำต่อตัวเอง การรักตัวเอง การรักมนุษย์ การแก้แค้นและการให้อภัย การ “เป็น” แบบเดียวกับคุณภาพที่เราต้องการเปลี่ยนแปลง วิธีเชื่อมโยงกับผู้คนในเชิงพลังงาน รวมถึงการทำงานร่วมกับสรรพชีวิต ดวงจิต และพันธมิตรในโลกทางจิตวิญญาณ

กิจกรรมใน workshop

  • บรรยาย subtle activism คืออะไร ทำงานอย่างไร และเราจะทำได้อย่างไร
  • Practice
  • ฝึกการตั้งเจตจำนง
  • ทำงานกับพลังงาน
  • ทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร
ดร. อันธิฌา แสงชัย

“อันธิฌา” มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาและศาสนาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กว่า 15 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญด้านสุนทรียศาสตร์ ปรัชญาจีน และจิตวิญญาณในโลกยุคใหม่ เป็นที่รู้จักในฐานะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านความหลากหลายทางเพศ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรห้องเรียนเพศวิถีและทีมฟุตบอลแนวสตรีนิยม (BUKU Football Club) เพื่อสร้างพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ปลอดภัย และเสริมพลังให้กับผู้หญิงและเยาวชนเพศหลากหลายในสามจังหวัดชายแดนใต้

อันธิฌามีความสนใจด้านจิตวิญญาณ พิธีกรรม และการบำบัด ได้ศึกษาไสยเวทรวมถึงศาสตร์พลังงานอย่างหลากหลาย อาทิ เรกิ คริสตัลโอสถ ระบายสีบำบัดตามแนวทางมนุษยปรัชญา จักระ ธรรมชาติบำบัด การสร้างการทำงานร่วมกับพลังงานจักรวาล จิตวิญญาณธรรมชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยได้นำศาสตร์เหล่านี้มาให้บริการนักกิจกรรมเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของขบวนการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนในเมืองไทย

ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทำงานนฤมิตไพร์ด เป็นผู้ก่อตั้ง Jansu Healing เป็นนักพลังงานบำบัด และแม่มด