ปีศาจ กับตัวตนที่งดงาม กับ วิคตอเรีย สุบีรานะ 18-19 พ.ค. 67

The Monster and the Beautiful Self
”ปีศาจ กับตัวตนที่งดงาม“
กับ วิคตอเรีย สุบีรานะ

9.00-17.00 น.
18-19 พฤษภาคม 2567
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

สอนเป็นภาษาอังกฤษ มีแปลไทย

ค่าลงทะเบียน 4,250 บาท/ท่าน
** ราคาสมาชิกกิจกรรมเหลือ 3,825 บาท/ท่าน
*** สมัครสมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธาได้ในราคา 5,500 บาท สามารถใช้สิทธิเข้ากิจกรรมนี้ได้ฟรี และรับส่วนลดในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปีในราคาพิเศษ

หมายเหตุ : เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีรับชมบันทึกย้อนหลัง

มีปัญหาอะไรในชีวิตที่ทำให้คุณทุกข์ทรมานใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและทางอารมณ์ในแบบที่หาทางแก้ไม่ได้บ้างไหม?

คุณกำลังอยู่ในช่วงสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง ไหลไปตามสิ่งเร้า กระทั่งตกหล่มของการเสพติดหรือการกระทำอันผิดศีลธรรม อยู่หรือเปล่า?

คุณกำลังเป็นทุกข์ จากโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อยู่หรือไม่?

คุณมีบาดแผลทางใจบางอย่างที่ข้ามผ่านไม่ได้ และมองหาหนทางเป็นอิสระจากมันอยู่ไหม?

“ปีศาจ กับ ตัวตนอันงดงาม” เวิร์คช็อปสองวัน ที่จะพาคุณเข้าไปสำรวจโลกภายใน เพื่อค้นพบ มองเห็น และตระหนักถึงอิทธิพลของ “เสียงภายใน” (inner voice) หรือ “บทสนทนาภายใน (inner chat) ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน

การใช้เสียงภายในอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์ชีวิตอันงดงาม ทว่าในอีกด้านหนึ่ง ผลลัพธ์ของการบ่มเพาะบทสนทนาภายในที่ผิด คือการเผยแสดงของภาพความคิดลบๆ ไม่ต่างจาก ปีศาจร้าย ที่กำลังกัดกินเลือดเนื้อ และนำพาชีวิตเธอไปในทิศทางที่ผิด

เป้าหมายของกิจกรรม คือการเอาชนะพลังอำนาจของปีศาจในตัวเรา และเสริมสร้างตัวตนอันงดงาม ที่ซึ่งสันติภาพและปีติสุขภายในสามารถเปล่งประกายจากทุกความคิด คำพูด และการกระทำ