“ความสัมพันธ์” ในฐานะเส้นทางของงานจิตบำบัดและจิตวิญญาณ กับ Bruce Tift

เสาร์ที่ 20 พ.ย. 64
20.30-22.30 น.
ทาง zoom
รับไม่เกิน 100 คน

ยืนยันที่นั่งด้วยการบริจาค “เท่าไหร่ก็ได้”
Suggested donation 200-500 บาท

“ความสัมพันธ์” ในฐานะเส้นทางของงานจิตบำบัดและจิตวิญญาณ
Relationship as the Path of Awakening

สนทนากับ Bruce Tift
ผู้เขียนหนังสือ Already Free

**เหมาะกับผู้ที่พอฟังและสนทนาภาษาอังกฤษได้
(มีสรุปความภาษาไทย แต่ไม่ได้แปลทั้งหมด)

ความสัมพันธ์มักถูกมองเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางจิตวิญญาณ และบ่อยครั้งเป็นมิติของชีวิตที่ถูกปฏิเสธหรือละทิ้งหากต้องการมุ่งสู่การบรรลุธรรมหรือการหลุดพ้น ความทุกข์โดยส่วนใหญ่ที่เราทุกคนต้องเจอมีที่มาจากความสัมพันธ์ ไม่ว่ากับพ่อแม่ ครอบครัว หรือคนรัก ผู้คนจำนวนมากต้องประสบปัญหากับอาการทางจิตด้วยปมความทุกข์จากอดีตในวัยเด็ก กลไกของการป้องกันตัวเองที่เคยใช้ได้ในครั้งหนึ่ง ถูกดำเนินไปต่อเนื่องเป็นนิสัยโดยไม่รู้ตัว ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วมันค่อนข้างล้าสมัยและใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้ว

วัชรสิทธาชวน Bruce Tift มาพูดคุยถึงหนังสือ Already Free เธอคืออิสรภาพ
มาเปิดใจมองความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ ในฐานะเส้นทางของงานจิตบำบัดและจิตวิญญาณ