รีทรีทประจำปี: ชีวิตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 11-20 พ.ย. 65

รีทรีทระยะยาวประจำปีของสังฆะวัชรปัญญา
เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านในและฝึกภาวนาอย่างเข้มข้นท่ามกลางพลังของธรรมชาติ ผืนป่า สายน้ำ และขุนเขา
และผู้ที่ต้องการ “พัก” และ “ฟังเสียงภายใน” ของตัวเอง

รูปแบบรีทรีทจะมุ่งเน้นให้ “ปฏิบัติด้วยตนเอง” “เรียบง่าย” และ “เป็นธรรมชาติ” ไม่เน้นสอน แต่เน้นรับฟังกันและกัน สภาพแวดล้อมในค่ายเยาวชนเชียงดาว เอื้อต่อการกลับเข้ามาสำรวจและดูแลโลกภายในของแต่ละคน สามารถภาวนากลางแจ้ง กางเต้นท์นอนริมลำธาร และลงอาบบ่อน้ำร้อนสาธารณะซึ่งอยู่ไม่ไกล มีกิจกรรมเดินป่าและปลีกวิเวกในป่า เพื่อการสัมผัสความเงียบภายในอันลึกซึ้ง

11-20 พฤศจิกายน 2565
ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

กับสังฆะวัชรปัญญา ร่วมด้วย อุษณี นุชอนงค์, วิจักขณ์ พานิช, และนิคม พุทธา

*เข้าร่วมได้ทั้งภิกษุ ภิกษุณี และฆราวาส

ค่าลงทะเบียน
รวมอาหาร 24 มื้อ ที่พัก 9 วัน 8 คืน

9,990 บาท/ ท่าน
สมาชิกกิจกรรม ลด 10% เหลือ 8,991 บาท/ ท่าน
(Early Birds วันนี้ถึง 31 พ.ค. เหลือ 9,000 บาท/ ท่าน)

*หากนำเต๊นท์มากาง/เก็บเอง​ รวมถึงนำเครื่องนอน​ถุงนอน​ ผ้าห่ม​ หมอนมาเอง​ โดยไม่รบกวนของทางค่ายเยาวชน​ เหลือค่าลงทะเบียน​ 8,500 บาท (เฉพาะที่อยู่ครบทั้ง 9 วัน)

** กรณีที่ผู้สนใจมาภาวนาเป็นช่วงๆ (ไม่สามารถอยู่ได้ 9 วัน) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงแรก เข้า ศุกร์ที่ 11 พ.ย. 2565 เวลา 12.00 น ออก อังคารที่ 15 พ.ย. เวลา 10.00 น.
     - ช่วงที่สอง เข้า อังคารที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 12.00 น ออก อาทิตย์ที่ 20 พ.ย .เวลา 10.00 น.

ค่าลงทะเบียน​ ทั้งผู้ที่ต้องการเข้าเฉพาะช่วงแรก​ หรือช่วงหลัง​ 7,600 บาท

** ออฟชันพิเศษเหล่านี้ไม่สามารถใช้ส่วนลด 10% ได้