ภควัทคีตา : บทเพลงในสมรภูมิแห่งใจ ห้องเรียนศาสนธรรม Online กับ คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

ลงทะเบียนเรียนท่านละ 2,200 บาท  (รวมหนังสือประกอบการเรียนและค่าจัดส่ง) 

หากอุปนิษัทเป็นเสียงแห่งปัญญาญาณฮินดู ภควัทคีตาคือบทเพลงในสมรภูมิแห่งใจ ขณะเผชิญสงครามของความสับสน ทั้งสองเป็นดุจสายน้ำสองสายที่พวยพุ่งมาจากแหล่งธารเดียวกัน ทว่าภควัทคีตานั้นแพร่หลายกว่า ด้วยเหตุว่าภควัทคีตาไม่เพียงนำเสนอศาสนธรรมสำหรับผู้สละโลก แต่เป็นคำสอนสำหรับทุกคนที่เผชิญความสับสนไม่ว่าจะในหนทางชีวิตส่วนตัว หรือในชีวิตทางสังคมการเมือง

ภควัทคีตาเป็นคัมภีร์ขนาดย่อม แทรกอยู่ในมหากาพย์มหาภารตะ เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่อรชุนนักแม่นธนู เกิดความสับสนลังเลใจขณะต้องเข้าสู้รบกับญาติพี่น้องในสงครามทุ่งกุรุเกษตร ด้านหนึ่งคือความรักและอาลัย ด้านหนึ่งคือหน้าที่ของนักรบ พระกฤษณะอวตารของพระเป็นเจ้าผู้เป็นพลขับจึงได้ให้คำสอนเพื่อแปรเปลี่ยนความสับสนลังเลใจนั้น เนื้อความของภควัทคีตามีทั้งส่วนที่เป็นโลกุตระลึกซึ้งซึ่งไม่ต่างจากอุปนิษัท และส่วนที่ปลุกใจให้ห้าวหาญด้วยจริยธรรมเชิงหน้าที่

ภควัทคีตานับเป็นคัมภีร์ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในอินเดียถึงกับถือกันว่า ผู้ใดจะเป็นปราชญ์ได้ จะต้องแต่งอรรถาธิบายภควัทคีตา อุปนิษัทและพรหมสูตรได้เสียก่อน และคีตายังเป็นคัมภีร์โลกุตระเล่มเดียวของฮินดู ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทยมากที่สุด

ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้ร่วมกันอ่านตัวบท จินตภาพถึงเหตุการณ์และสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกิจกรรม ทำการบ้าน ฝึกตีความ สนทนาแบ่งปัน และภาวนาหลากหลายเทคนิคด้วยกันในบรรยากาศที่เปิดกว้างและเป็นกันเอง

ตารางเวลา

วันที่ 1 : 29 สิงหาคม 2564
18.00 ​​ภาวนาผ่อนพักในความสงบ
18.15​​ สนทนาและแนะนำตัว
19.00​ ​บรรยาย “รู้จักภควัทคีตา”
19.50​​ เบรก
20.00 ​​อ่านตัวบทภควัทคีตา1
20.40 ​​อภิปรายและซักถาม
21.00 ​​จบคลาส

วันที่ 2 : 29 สิงหาคม 2564
18.00 ​​ภาวนาผ่อนพักในความสงบ
18.15​​ สนทนา
19.00​ ​อ่านตัวบทภควัทคีตา2
20.00​​ เบรก
20.15 ​​อภิปรายซักถาม และกิจกรรม “ถ้าฉันเป็นอรชุน”
21.00 ​​จบคลาส

วันที่3 : 4 กันยายน 2564
18.00 ​​ภาวนาผ่อนพักในความสงบ
18.15 ​​สนทนา
19.00​ ​อ่านตัวบทภควัทคีตา3
20.00​​ เบรก
20.15 ​​อภิปรายซักถาม และกิจกรรม” ฝึกปฏิบัติ ปรณวะภาวนา”
21.00 ​​จบคลาส

วันที่4 : 5 กันยายน 2564
18.00 ​​ภาวนาผ่อนพักในความสงบ
18.15​​ สนทนา
19.00​ ​อ่านตัวบทภควัทคีตา4
20.00​​ เบรก
20.15 ​​อภิปรายซักถาม “ภควัทคีตากับการเมืองและสังคม”
21.00 ​​อุทิศกุศล และปิดคลาส


วิทยากร
คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาปรัชญา จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนรู้ปรัชญาอินเดียและศาสนาฮินดูในมิติของชีวิต โดยเป็นศิษย์ท่านอาจารยะ บัณฑิต ลลิต โมหัน วยาส (Acarya Pandit Lalita Mohan Vyasaji Maharaj) พราหมณ์ชาวอินเดีย และอาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์

ทำงานสอนเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียและศาสนาฮินดู ตั้งแต่พ.ศ. 2551 ถึงปัจจุบันที่ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์ “ผี พราหมณ์ พุทธ” มติชนสุดสัปดาห์ เป็นครูประจำวัชรสิทธา และเป็นนักภาวนาสมัครเล่นที่ยังคงสนใจเรียนรู้ในหนทางยาวไกลนี้เสมอ