ปั้นพุทธะ กับ อ.ดอน ศุภโชค 6-7 ส.ค. 65

ลงทะเบียนเรียน 3,650 บาท
สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 3,285 บาท

รับจำนวนจำกัดเพียง 12 ท่าน

หมายเหตุ สถานที่ใหม่อยู่บริเวณเทเวศร์ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ค่าสมัครรวมค่าดินเหนียว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั้นแล้ว

เรียนรู้สัดส่วนการวาดภาพพระพุทธเจ้าในจิตรกรรมแบบทิเบิกบานอยู่กับทุกจังหวะของการปั้น ผ่อนคลายจากการคำนึงถึงผลสำเร็จที่แสดงถึงทักษะฝีมือ ซื่อตรงจริงใจ ยอมรับตนเองได้อย่างที่เป็น และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตน ไม่ว่าจะในทางทักษะฝีมือหรือในทางจิตวิญญาณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือทักษะในการปั้นก็เข้าร่วมได้

ตารางกิจกรรม

6 ส.ค. : เกริ่นนำ แนะนำอุปกรณ์การปั้น และการขึ้นรูปทรงลำตัวพระพุทธรูป

7 ส.ค. : แนะนำการปั้นพระพักตร์ เส้นเกศา มือ และเท้า


วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom