ศิลปะกับการภาวนา

คาร์ล ยุง เชื่อว่า เราเป็นใบไม้บนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ ทรัพยากรมหาศาลใต้ผิวมหาสมุทรจะผุดขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราปล่อยวางความคิด และให้จิตใต้สำนึกได้ทำงาน

ถิง ชู สอนศิลปะกับการภาวนา ที่ วัชรสิทธาทั้ง “Drawing Unconscious” และ “Inner Child”