หาความหมายของเธอเอง

Animation & Vocal by Khanoon

เมื่อเธอมองไปยังลูก
เธอมองเห็นใคร?

เมื่อเธอมอบความหมายให้แก่ลูก
ความหมายนั้นเกิดขึ้นเพื่อใคร?

หรือคำตอบจะหาพบได้ในตัวเราเอง?

เรื่อง จากหนังสือ “พ่อแม่เต้าเต๋อจิง”
โดย วิลเลียม มาร์ติน