OPEN HOUSE “ค้นพบความรักตัวเองในร่างกาย” กับ อุษณี นุชอนงค์ ร่วมด้วย อุทัยวรรณ ทองเย็น

25-26 ธันวาคม 2564
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา

ยืนยันที่นั่งด้วยการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมและตอบแทนวิทยากร “เท่าไหร่ก็ได้”

“ค้นหาความรักในตัวเอง ตัวเองก็คือร่างกาย ตั้งแต่หัวจรดเท้า รวมถึงอวัยวะข้างใน ร่างกายเรามีความตระหนักรู้อยู่แล้ว เพียงแต่เรายังไม่สามารถเข้าถึงได้ เพราะว่าทุกวันนี้เราครอบงำและบังคับร่างกายเรา ถ้าเรายอมที่จะไม่รู้ ยอมที่จะถอยหลังออกไปบ้าง ปล่อยให้เขาทำงาน ให้เขาเผยอะไรให้เราเห็น”
– อุษณี นุชอนงค์

ขอเพียงเปิดกว้าง พร้อมที่จะอยู่กับสิ่งที่ไม่รู้ เหมือนเรากำลังเดินทางออกจากบ้านไปสู่ที่ที่เราไม่คุ้นชิน ยอมรับกับทุกอย่าง เข้าไปดูด้วยความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น

ขอเพียงผ่อนคลาย ต้อนรับทุกประสบการณ์ที่เข้ามา ทั้งความสงบ ความเบาสบาย ความสับสน ความวุ่นวาย โดยไม่เลือกว่าจะเอาสิ่งที่ดี และไม่เอาสิ่งที่ไม่ดี ลองยอมที่จะไม่ดิ้นรน

ขอเพียงอ่อนโยน ไม่ตัดสิน ลองเริ่มเป็นเพื่อนกับตัวเองโดยไร้เงื่อนไข เพราะการมีไมตรี ความเป็นมิตรอันจริงแท้ คือก้าวแรกของการตื่นรู้

เรียนรู้พื้นฐานการภาวนากับร่างกาย หรือ Somatic Meditation ที่จะทำให้เราผ่อนคลายจากความคิด ความรู้สึก กลับมาอยู่กับร่างกายตนเอง เคลื่อนความรู้สึกรู้ตัวไปตามจุดต่างๆ ของร่างกายเพื่อค้นพบและสัมพันธ์กับ “พื้นที่ว่าง” ภายใน ให้เรามีพื้นที่อยู่กับทุกห้วงขณะที่เกิดขึ้น ไม่ต้องถูกกดทับ ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ซุกซ่อนไว้ไม่กล้าให้ใครเห็น ให้เราได้เฝ้ามองมันโดยไม่ตัดสิน

บางทีนี่อาจเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการยอมรับในทุกส่วนเสี้ยวในตัวเอง

เนื้อหา

1. พื้นฐานการนั่งภาวนา somatic meditation

  • ความสำคัญของ SOMA
  • การภาวนาด้วยร่างกาย
  • การมีไมตรีกับตัวเอง

2. Guided meditation

  • ท่านั่ง (Posture of Meditation)
  • 10 Point Practice
  • Yin Breathing
  • Connecting to Central Channel

3. แลกเปลี่ยนพูดคุย

ก่อนจบทำทองเลน/ แผ่เมตตา