คุรุโยคะ กับ วิจักขณ์ พานิช 16, 18, 21, 23 ก.พ. 65

คุรุโยคะ หรือ คุรุภาวนา ถือเป็นเทคนิคการภาวนาที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในพุทธวัชรยาน ประสานทุกความเข้าใจของการภาวนาในระดับกาย วาจา ใจ สู่การบ่มเพาะศรัทธาและการอุทิศตนต่อครูบาอาจารย์

10 ชั่วโมง (หรือรีทรีท 8 วัน) เราจะลองสำรวจความเป็นไปได้ในการทำความเข้าใจกระบวนการอันลึกซึ้งของการพัฒนาศรัทธาที่มีต่อครูจากระดับ personal สู่ interpersonal และ non-personal

16, 18, 21, 23 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 19.00-21.30 น.
ทาง zoom

หมายเหตุ สำหรับท่านที่พร้อมเปิดกล้องเรียน, ไม่มีฟังย้อนหลัง

ลงทะเบียนเรียน 2,200 บาท*
(สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 1,980 บาท)

*มอบ teacher’s gift เป็นค่าตอบแทนวิทยากรหลังจบการอบรม