วาดคุรุรินโปเช (online) กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

16-17, 23-24 ตุลาคม 2564
14.00-17.00 น.
ทาง zoom

ศิลปะกับการภาวนา
ผ่านการวาดภาพจิตรกรรมแบบทิเบต (ทังก้า)

กับ อ.ดอน ศุภโชค ชุมสาย ณ อยุธยา

โดยครั้งนี้จะเป็นการวาดคุรุปัทมสมภพ หรือ คุรุรินโปเช

  • การภาวนาเพื่อปลุกเร้าโพธิจิต
  • ชีวิตและแรงบันดาลใจของคุรุรินโปเช
  • สวดมนตร์คุรุรินโปเช
  • ศึกษาสัดส่วนในรูปวาดโพธิสัตว์
  • เทคนิคการวาดภาพร่างดินสอ
  • เทคนิคการลงสี

ตารางกิจกรรม

16 ต.ค. : เกริ่นนำ ทำความรู้จักคุรุรินโปเช, วัชระคุรุมนตร์, บทสวดเจ็ดบรรทัด, ตั้งโพธิจิตในการวาด เริ่มการฝึกร่างสัดส่วนพระพักตร์

17 ต.ค. : ร่างภาพคุรุเต็มองค์ พร้อมองค์ประกอบต่างๆ ลงบนผืนผ้าใบ และเพิ่มเติมภาพร่างให้สมบูรณ์ระหว่างสัปดาห์
*มีภาพสัดส่วนตัวอย่างแจกให้ประกอบการเรียน

23 ต.ค. : แนะนำการใช้สีต่างๆ แสดงตัวอย่างการลงสี เริ่มลงสีบนภาพร่าง

24 ต.ค. ลงสีและตัดเส้นให้สมบูรณ์ สวดภาวนาถึงคุรุรินโปเช อุทิศกุศลในการวาดแก่สรรพสัตว์

อุปกรณ์

1) ดินสอ HB
2) ยางลบ
3) กระดาษ A4 สำหรับฝึกร่าง
4) พู่กันขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ (เบอร์ 1, 4, 6, 10) แล้วแต่ถนัด เพื่อใช้ระบายพื้นที่ใหญ่เล็กและตัดเส้น
5) เฟรมผ้าใบ ขนาดประมาณ A4 (ใหญ่กว่านั้นได้เล็กน้อย)
6) สีอะคริลิคแม่สี หรือสีหลักๆ เช่น แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว น้ำตาล ขาว ดำ และสีทอง อาจซื้อเป็นกล่องหรือเซ็ทก็ได้
7) ไม้บรรทัด
8) จานสี
9) แก้วล้างพู่กัน ใช้ถ้วยเหลือใช้อะไรก็ได้

หากมีสีชนิดอื่นๆ อยู่แล้ว เช่น สีน้ำ สีโปสเตอร์ สีไม้ สามารถใช้ได้กับกระดาษวาดรูป

ในการเรียน ผู้เรียนจะตั้งกล้อง 2 รูปแบบ สลับกันไป ตามแต่ผู้สอนจะบอกในแต่ละช่วง คือ
1) ตั้งกล้องเพื่อดูการสาธิตของผู้สอน และ
2) ตั้งกล้องเพื่อให้ผู้สอนมองเห็นการวาดของผู้เรียน เพื่อที่จะสามารถให้ฟีดแบ็คผู้เรียนได้


วิทยากร
อ.ดอน ศุภโชค

มีความสนใจด้านศิลปะและสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะในแง่มุมที่เชื่อมโยงกับศาสนาต่างๆ ตลอดจนความเชื่อและความคิดของผู้คน มีความสนใจในพุทธศาสนาหลายสายปฏิบัติ รวมถึงพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบต ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนั้นยังเป็นแอดมินและคนวาดการ์ตูนเพจ Zen Smile, Zen Wisdom