Heart Steps: ตามจังหวะใจ listening to your soul to crafting your destiny 18-19 มี.ค. 66

18-19 มีนาคม 2566
9.00-16.00 น
ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

ลงทะเบียนยืนยันที่นั่ง
ด้วยการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรมท่านละ 2,000 – 3,500 บาท

*วัชรสิทธามีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษา นักกิจกรรม และผู้มีรายได้น้อย แนะนำตัวและความสนใจมาทางอินบ็อกซ์เพจได้เลย

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

นัด(ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง) ชวนคุณมาล้อมวงสนทนาและค้นหา สำรวจภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์การเดินทางภายในส่วนบุคคล เราแต่ละคนต่างมีศักยภาพทางกายใจและจิตวิญญาณ ที่จะก้าวเดินไปสู่ความรัก ความสุข ความสงบที่แท้จริง เรารู้ได้อย่างไรว่าหนทางนี้คือหนทางที่มีหัวใจ? มีสัญญาณทางกาย ทางใจ ทางความคิดและปัญญาอะไรในรูปแบบของเราที่คอยให้คำแนะนำบอกทางชีวิตเรา…

เปิดพื้นที่ให้กับการใคร่ครวญ สำรวจหนทาง”การรู้”
ในแบบของเราเพื่อ เชื่อมโยงเรากับหนทางภายใน ในการเยียวยา ในการเข้าถึงปัญญา ความรัก สันติสุขภายใน และการเผชิญความท้าทายของชีวิต

มองเห็นรับรู้เคารพความรุ่มรวยหลากหลายของชีวิตแต่ละคน “ให้การตระหนักรู้” ของเรานำทางเราไปสู่ heart steps ก้าวย่างที่มีหัวใจของเรา ในการเยียวยา สู่ชีวิตที่มีความรัก สุข ความสงบที่แท้ และเปิดรับความท้าทายความจริงของชีวิต.

ชวณัฏฐ์ (นัด) จะ hold spaceสำหรับการใคร่ครวญ สำรวจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์เดินทาง heart stepsของแต่ละคน เรียนรู้จากกันและกัน ทดลองฝึกการฟังเสียงร่างกาย อารมณ์ จิตวิญณาณ ผ่านโยคะ, transformation game, process work และการหลอมรวมปัญญาสร้างสรรค์ร่วม co-create ของผู้เข้าร่วม

นัด(ชวณัฏฐ์ ล้วนเส้ง)เป็นสถาปนิกชุมชนที่สนใจการทำงานด้วยการ co-create ออกแบบกระบวนการให้ผู้คนและพลังงานของแต่ละถิ่นที่มาร่วมสร้างสรรค์ ชุมขน เมืองไปสู่ความเท่าเทียม ความรักและปัญญาสร้างสรรค์
ในช่วง20ปีที่ผ่านมามีโอกาสเดินทางทำงานในหลายวัฒนธรรม หลายประเทศทั่วเอเซีย สนใจการเยียวยาที่ส่งเสริมการตระหนักรู้ของเราไปสู่ความเป็นองค์รวม ผ่านการเรียนและฝึกตัวเองด้วย yoga,วิปัสสนา, transformation game ,co-create with nature, process work, homeopathy และ bach flower remedy สนุกกับการเรียนรู้และนำมาใช้ในชีวิตแลกเปลี่ยนกับผู้คนอยู่เสมอ

….

  • โปรดแต่งตัวตามสบายที่พร้อมจะฝึกโยคะง่ายๆ,เคลื่อนไหว สำรวจร่างกาย พกเสื่อโยคะ หรือผ้าขนหนูผืนใหญ่, พกสมุดจดและปากกาคู่ใจมาจดบันทึก วาดเขียนข้อความที่ได้รับจากการฟังเสียงหัวใจ