ดอกไม้ภาวนา (online) กับ อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ

30 – 31 ตุลาคม และ 6 – 7 พฤศจิกายน
เวลา 14.00-16.30 น.

ทาง zoom

ลงทะเบียนเรียน 2,350 บาท/ท่าน
รับจำนวนจำกัด 15 ท่าน

การภาวนาช่วยให้เราค้นพบว่า ในช่องว่างระหว่างความคิด เราจะพบกับพื้นที่แห่งอิสรภาพและความเป็นไปได้มากมาย จากการเห็นเช่นนี้นำไปสู่การตระหนักรู้อย่างเต็มเปี่ยมที่จะดึงเราออกจากแบบแผนการรับรู้คุ้นชินเดิมๆที่เป็นนิสัยของเราได้ ทั้งส่งเสริมการรับรู้อันคมชัด สดใหม่ และเปิดมุมมองการสร้างสรรค์ที่จะเป็นอิสระจากความหวังและความกลัว ผมเป็นวิทยากรการจัดดอกไม้อิเคบานะที่วัชรสิทธามากว่าสี่ปี จากเริ่มต้นมองการจัดดอกไม้ในฐานะเส้นทางจิตวิญญาณ กล่าวคือการจัดดอกไม้คือการภาวนา ที่ช่วยให้เห็น วิถีของแบบแผนความคุ้นชินของจิต การแยกแยะ การแปะป้าย และการตัดสิน ในขณะเดียวกันยังอนุญาติให้เราเปิดกว้างต่อประสบการณ์ตรง การชื่นชมและการสัมพันธ์กับพื้นที่ สิ่งต่างๆ และผู้คนตามความเป็นจริง

“ดอกไม้ภาวนา” เป็นการเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ที่แนบสนิทอยู่กับการภาวนาผ่านการทำงานศิลปะต่างๆ เช่น การจัดดอกไม้ ภาพวาดพู่กันจีน และเขียนบทกวี กิจกรรมนี้เน้นไปที่การพัฒนาการรับรู้ของเราให้คมชัดขึ้น การเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง รวมถึงสัมผัสถึงอิสระภาพและความเปิดกว้างที่ดำรงอยู่ก่อนลงมือทำงานศิลปะ เพื่อว่าเราสามารถชื่นชมสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็น และสื่อสารความเป็นตัวเราผ่านศิลปะโดยไม่มีอุปสรรคของความหวังและความกลัวมาขวางกั้น ดังที่ เชอเกียม ตรุงปะ อธิบายไว้ว่า “เป็นศิลปะที่มาจากสภาวะของจิตแห่งการภาวนา ที่ศิลปินเป็นหนึ่งเดียวกับผู้ชม และวิสัยทัศน์ไม่แยกออกจากการลงมือทำงานศิลปะ ศิลปินจึงปราศจากความกลัวว่าตนจะงุ่มง่ามหรือไม่อาจทำงานสำเร็จ เขาหรือเธอจึงสามารถวาดภาพ เขียนบทกวี แต่งบทเพลง หรือทำอะไรก็แล้วแต่ได้อย่างเรียบง่าย”

ตารางกิจกรรม

30 ต.ค.
– เกริ่นนำ “ธรรมศิลป์หรือศิลปะในชีวิตประจำวัน และศิลปะจากความจงใจ”
– กิจกรรม การภาวนากับการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่เป็น

31 ต.ค.
– ทำความเข้าใจ “ความง่ายงาม (Effortless Beauty)” ผ่านกิจกรรมการจัดดอกไม้

6 พ.ย.
– เกริ่นนำหลักองค์สาม “ฟ้า ดิน และมนุษย์” ผ่านกิจกรรม การจัดดอกไม้

7 พ.ย.
– ทำความเข้าใจ “การแสดงออกปราศจากเงื่อนไข” ผ่านกิจกรรม วาดพู่กันจีน และแต่งบทกวี

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

อุปกรณ์สำหรับครั้งที่ 1 : การเห็นตามความเป็นจริง
– สิ่งของส่วนตัว 1 ชิ้น ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก
– กระดาษ A4 1 แผ่น
– ปากกา หรือดินสอสำหรับเขียน

อุปกรณ์สำหรับครั้งที่ 2- 3
– แจกัน 1 ใบ (อย่างน้อย)
– ดอกไม้ หรือกิ่งพืชที่สามารถหาได้รอบบ้าน
– กรรไกรตัดกิ่ง 1 ด้าม
– ผ้าผืนเล็ก 1-2 ผืน
– แผ่นพลาสติก/กระดาษรองตัด 1 แผ่น
– เหยือกน้ำ 1 ใบ

อุปกรณ์สำหรับครั้งที่ 4
– พู่กันจีน หรือพู่กันทั่วไป
– สีอะคริลิกสีดำ 1 และสีแดง 1
– กระดาษ A4 2 แผ่น
– ปากกา หรือดินสอสำหรับเขียน


วิทยากร
อ.เชค ดิเรก ชัยชนะ