Life Mission for Teens กับ Victoria Subirana 21-22 ต.ค. 66

กิจกรรมสองวันเข้มข้น

สำหรับน้องๆ ที่มีความสนใจด้วยตนเอง
สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
เสาร์อาทิตย์ 14 ชั่วโมงเต็ม

ค่าลงทะเบียน 3,650 บาท / คน
รวมเอกสารและอุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวันสองมื้อ ขนม และของว่าง

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ผู้ปกครอง
– มาส่งวัยรุ่นที่วัชรสิทธา ก่อน 9.00 ของทั้งสองวัน
– ผู้ปกครองไม่สามารถอยู่สังเกตการณ์หรือดูแลบุตรหลานในห้องเรียนได้
– วันแรกรับกลับบ้าน เวลา 17.00
– วันที่สอง เวลา 14.00 เชิญผู้ปกครองเข้ามาร่วมฟังการนำเสนอ Life Mission ของวัยรุ่น และรับวัยรุ่นกลับเวลา 17.00

จะเป็น​ยังไง​หากเรารับรู้พรสวรรค์ จับสัญญาณ​ เสียงชี้นำจากเบื้องบน ถอดรหัสสิ่งต่าง​ในชีวิต และใช้ชีวิต​อย่างมีเข็มทิศที่ชัดเจนไปตามสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจ​มาตั้งแต่ยังไม่เกิด

Life Mission หรือพันธกิจ​แห่งชีวิต​ สิ่ง​ที่เราตั้งใจ​มาทำในภพชาติ​นี้​ ​เพื่อ​แก้ไข​ ชดเชย​ เติบโตและพัฒ​นา​

ในเวลา 2 วันเราจะได้เรียนรู้และเข้าใจว่า:

  • เราเป็นผู้ออกแบบ สร้างชีวิตของเรามาอย่างไร ​ ​
  • เราฟังเสียงภายในตัวเรา แรงปรารถนา และความกลัวเพื่อเป็น Jigsaw ในการถอดรหัส Life​ Mission​ ของเราในชาตินี้อย่างไร
  • เราจะได้สำรวจ 3 ส่วนของชีวิต ตัวเรา ครอบครัว และสังคม เพื่อให้เห็นรหัสต่างๆ ของ Life Mission ของเรา

เธอ​จะถอดรหัส​นี้ได้มั้ย ยอมรับมันได้มั้ย และเมื่อ​แต่ละสิ่งทำหน้าที่ของมันจบแล้ว​ เธอจะปล่อยมันได้มั้ย

ทักษะที่จะวัยรุ่นจะได้รับ จากคอร์สนี้

● สร้างทัศนคติที่ถูกต้องสร้างสรรค์ และพลังความมุ่งมั่นตั้งใจในการประมวลคำถามและหาคำตอบ
● สำรวจและค้นพบจุดเด่น พรสวรรค์ บุคลิกภาพ ความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใคร
● ส่งเสริมศักยภาพการค้นพบตัวเอง ตัวตนที่ถูกก่อร่างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีต ที่สามารถแปรเปลี่ยนด้วยความเข้าใจไปสู่ ตัวตนที่เปิดกว้างขึ้น จริงแท้ และทรงพลังยิ่งขึ้น
● กล้าที่จะยอมรับและเป็นเจ้าของพรสวรรค์หรือจุดเด่นของตัวเอง และวางแผนที่จะหล่อเลี้ยงและส่งเสริมด้านนั้นของตัวเอง
● ทำความรู้จัก “กายอารมณ์” (emotional body) ฝึกที่จะดูแลพลังงานของตัวเองและใช้มันในทิศทางที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจชีวิต
● ฝึกฝนการยอมรับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด สมาชิกในครอบครัว และหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นพลังบวกในชีวิต
● ตระหนักถึงคุณสมบัติทั้งด้านบวกและลบ ศักยภาพ นิสัย ความเคยชิน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาใช้ทั้งหมดนั้นในการมองเป้าหมายชีวิต เส้นทาง และอุปสรรคที่ต้องพบเจอ
● พัฒนาเจตจำนงในการวางแผนชีวิตในอนาคต ด้วยสิ่งที่ตนเองค้นพบอย่างมีทักษะ

Victoria Subirana (วิคตอเรีย สุบีราน่า)

นักการศึกษา ผู้ก่อตั้งแนวคิดทางการศึกษา Pedagogy for Transformation ซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการศึกษาในประเทศโลกที่สามในหลายประเทศ เธอย้ายจากสเปนไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเนปาล ตลอดเกือบ 30 ปี เธอมีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนหลายแห่ง เธอยังเขียนหนังสือจากประสบการณ์ด้านการศึกษาออกมาหลายเล่ม และเรื่องราวชีวิตของเธอในหนังสือ A Teacher in Kathmandu ได้ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์ “Kathmandu A Mirror in the Sky”

ในชีวิตอีกด้านหนึ่ง เธอมีชีวิตทางจิตวิญญาณอันเร้นลับ สัมพันธ์กับสายธรรมวัชรยานในเนปาลและทิเบต โดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณกับพีชคุรุของเธอ คือ ท่านดุดจอม รินโปเช เธอได้รับอภิเษกสู่คำสอนขั้นสูงสุดของพุทธวัชรยาน โดยลูกชายและศิษย์ใกล้ชิดของดุดจอม รินโปเช คอร์สอบรมของเธอหลอมรวมแนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกับคำสอนขั้นสูงของพุทธวัชรยานอย่างทรงพลัง