Magic of the Warrior 15-17 ก.ค. 65

ค่าลงทะเบียน 4,250 บาท / ท่าน

  • Vajrasiddha Club Member ลด 10% เหลือ 3,825 บาท
  • มีทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียน นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ อายุไม่เกิน 25 ปี 3 ทุน สอบถามได้ทางเพจวัชรสิทธา

รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน

“เราต้องพร้อมที่จะเป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างสิ้นเชิง ซึ่งหมายถึงการยอมรับทุกอย่างที่เป็นตัวเราโดยไม่พยายามจะเป็นคนที่เจ๋งขึ้น บริสุทธิ์ขึ้น มีจิตวิญญาณมากขึ้น หรือทรงปัญญาขึ้น เพราะหากว่าเรายอมรับความไม่สมบูรณ์ของตัวเองได้อย่างที่เป็น เราก็จะสามารถใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์เหล่านี้บนเส้นทางชีวิตของเรา แต่ถ้าเราพยายามแก้ความไม่สมบูรณ์เหล่านี้ มันจะกลายเป็นศัตรูขวางกั้นและบิดเบือนเส้นทางจิตวิญญาณไปสู่เส้นทางแห่งการ “ปรับปรุงพัฒนา” ตัวเองทันที”

เชอเกียม ตรุงปะ, ชัมบาลา: หนทางอันศักดิ์สิทธ์ของนักรบ

เมื่อตอนสมัยไปเรียนปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ วิชาหนึ่งที่ต้องเรียนคือวิชาภาวนาแนวชัมบาลา และหนังสือที่ใช้คือ ชัมบาลา: หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักรบ เขียนโดย เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย และเป็นครูของอาจารย์ผมเองอีกหลายคน เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสแนวคิดและแนวทางปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่คุ้นเคยในสายเถรวาท

คำสอนนี้ช่วยให้ผมเข้าถึงความเป็นมนุษย์ของตัวเองในด้านที่ไม่เคยเห็นหรือปฏิเสธอย่างไม่รู้ตัว ช่วยให้พบอิสรภาพและสันติภาพภายในได้มากขึ้น ชัมบาลาเป็นอุดมคติของการสร้างโลกแห่งการตื่นรู้ที่ไม่แบ่งแยกศาสนา และเข้าถึงได้จากการปฏิบัติในแบบปุถุชน ด้วยแนวคิดของการบ่มเพาะจิตวิญญาณของความเป็นนักรบที่เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ชีวิตที่มีความผันแปร มีขึ้นมีลงได้อย่างอ่อนโยน กล้าหาญและเมตตา ผ่านการทำงานกับพื้นฐานที่เป็นที่ยึดเกาะของอัตตา นั่นคือ ความกลัวการแตกสลายหรือสูญสิ้น ความเศร้าและความเปราะบาง ในขณะเดียวกันก็บ่มเพาะศรัทธาที่มีต่อชีวิตที่มีธรรมชาติของความดีพื้นฐาน ในตัวเราทุกคนมีนักรบทางจิตวิญญาณคนหนึ่งดำรงอยู่ อาจจะไม่ใช่นักรบที่จะไปฟาดฟนสู้รบกับใครต่อใครให้บาดเจ็บล้มตาย แต่เป็นนักรบที่พร้อมเผชิญหน้ากับความหวาดกลัว หวั่นไหว และความบาดเจ็บ จนถึงความแหลกสลายของชีวิต เพราะรู้ดีว่าความอัปยศอดสูเหล่านี้เท่านั้นที่จะปลดเปลื้องเกราะกำบังแห่งอัตตาที่รุ่มร่ามเทอะทะให้เหลือแต่ร่างกายและจิตใจอันเปล่าเปลือยและเบาสบายขึ้น

คอร์สนี้ผมตั้งใจอยากชักชวนผู้สนใจมาร่วมค้นหาจิตวิญญาณแห่งนักรบภายในตัวเอง ได้มาพักและฝึกที่จะ “ทิ้ง” ตัวให้ละลายหายไปจากโลกบ้าง เพื่อค้นพบภาวะอันสงบ ว่าง และความหมายภายในตัวเองกัน โดยนำเอาแนวคิดของชัมบาลามาแลกเปลี่ยนกันเผื่อจะเป็นแง่มุมหรือแนวทางที่จะขยายหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กว้างใหญ่ อ่อนโยน กล้าหาญ และจริงแท้กับตัวเองและโลกมากขึ้น


ณัฐฬส วังวิญญู

กระบวนกรในการเรียนรู้เติบโตทางจิตวิญญาณเพื่อไปสู่เปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ ผู้ก่อตั้งสถาบันขวัญแผ่นดิน วิทยากรประจำวัชรสิทธา