Naree Circle กับ อัน วรวรรณ 4 มิ.ย. 65

กิจกรรมเริ่ม 18.30 น.

ใช้เวลาทั้งหมด 2 – 3 ชั่วโมง เข้าได้ทั้งเพศหญิงและเพศที่สาม (เพศชายหากอยากเข้าร่วมขอให้ส่งข้อความถึงทีมงาน วิทยากรจะยืนยันเป็นกรณีๆ ไป)

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม: 300-800 บาท เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และสนับสนุนวัชรสิทธา

วงนารีเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้ามาสัมผัสความเปราะบางของตนเอง สัมพันธ์กับความอ่อนโยน อ่อนไหว เวิ้งว้าง เคว้งคว้าง อารมณ์ความรู้สึก ความปรวนแปร สิ่งที่เราไม่กล้าบอกใคร อะไรที่ทำให้เราซ่อนน้ำตาเอาไว้ อะไรที่เราไม่สามารถบอกกล่าวให้คนอื่นฟังได้ วงนี้มีพื้นที่ให้กับเรื่องราวเหล่านั้น พื้นที่ที่ไม่ตัดสิน โอบรับไว้ทั้งหมด พื้นที่ที่น้ำตาและความเปราะบางเป็นภาษาที่สื่อสารออกมาให้เรารับรู้กันและกันได้ เชื่อมโยงกันได้ ปลอบประโลมกันได้ มีความรักที่ส่งต่อให้กันได้โดยไม่ผ่านการตัดสินใดใด

หลังจากการพูดคุยเปิดใจ เราก็ปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นไป กลับมาภาวนาเพื่อคอนเนคกับพลังงานที่เคลื่อนไหวภายใน การคอนเนคกับช่องกลางกาย ทางท้องน้อย หัวใจ ลำคอ ท้ายทอย อยู่กับความสั่นไหว ความเปราะบางในท้องน้อย สำหรับผู้หญิง ผู้หญิงจะรู้สึกถึงความปั่นป่วนทางอารมณ์ในท้องน้อยได้ดี ความที่เรามีมดลูกที่ผู้หญิงเท่านั้นจะเข้าใจถึงพลังงานมหาศาลที่อยู่ในช่วงล่างของร่างกายของเรา อีกสองส่วนคือ หัวใจ และกระดูกสันหลัง ที่ซึ่งมีพลังงานมากมายที่อธิบายไม่ได้ แล้วเราไม่ค่อยกล้าเข้าไปแตะหรือทำความรู้จักส่วนที่มีความดิบ มีสภาวะที่ควบคุมไม่ได้เหล่านั้น จริงๆเราสามารถใช้การภาวนาเข้าไปจับ เข้าไปรู้สึก เข้าไปใช้เวลาอยู่กับสภาวะเปราะบางเหล่านั้นให้นานขึ้นได้ สามารถโอบอุ้มความเปราะบางที่อธิบายไม่ได้เหล่านั้นได้ เรามีศักยภาพเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น และทุกคนก็ทำได้เช่นกัน

วงนารีจึงเป็นพื้นที่ที่เราอยากให้คนที่มาเข้าร่วมได้สัมผัส ได้รับรู้ ได้อยู่กับสภาวะและเรื่องราวเหล่านั้นโดยไม่ตัดสินและไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่พูดหรือแสดงออกมาไม่ได้ หรือต้องไปคุยกับเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักเท่านั้น จริงๆแล้วมนุษย์เรารู้จักกันอยู่ก่อนแล้ว มีศักยภาพที่จะถ่ายทอดและเยียวยา เชื่อมโยง ขอให้เราเชื่อในความดีงามพื้นฐาน การให้พื้นที่ การขยายขอบเขตของหัวใจ

การกลับมาเชื่อและไว้วางใจในตัวเราเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

พิธีกรรมในวงสนทนา พื้นที่เพื่อการฟังอย่างลึกซึ้งและสื่อสารด้วยหัวใจ การภาวนาด้วยการกลับมาคอนเนคกับร่างกาย การอยู่กับประสบการณ์ความเปราะบางของตนเอง ทำให้เรากลับมาสู่ภาวะธรรมชาติ ความเต็มเปี่ยม พลังงานธรรมชาติดั้งเดิมของเรา ทำให้เราสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความไว้วางใจ ความสอดประสานและความรัก

สามารถเก็บดอกไม้ ใบหญ้าข้างทางมาร่วมทำ Shrine ด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าสบายๆผ่อนคลาย

พิธีกรรมก่อนเข้าวงนารี: พิธีกรรมการล้างเท้าหรือรมควันด้วยพาลาซานโต้หรือ sage เพื่อปัดเป่า และเคลียร์พลังงานก่อนเข้าวง (5-10 นาที)

กิจกรรมที่ 1: Fullness of the Heart (30-45 นาที)
กิจกรรมนี้เป็นการแชร์เรื่องราวส่วนตัว เรื่องเปราะบางที่บอกใครไม่ได้ เรามีพื้นที่ให้แชร์สิ่งที่ผู้หญิงบอกใครไม่ได้ จากหัวใจและความรู้สึก หัวข้อจะปรับเปลี่ยนไปตามพลังงานของพื้นที่และผู้เข้าร่วม หรือเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเปราะบางของสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เพศ การเมือง และอื่นๆ

กิจกรรมที่ 2: Meditation (20-30 นาที)
คอนเนคกับร่างกาย ผ่านเรื่องราวและพลังงานในร่างกายที่ช่องกลางกาย เรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับพลังงานมหาศาลที่อยู่ในความสั่นไหว ความเปราะบางของร่างกาย โดยปล่อยเรื่องราวทั้งหมดนั้นไป

กิจกรรมที่ 3: วาดรูป Yoni (60 นาที) – กิจกรรมในส่วนที่สาม จะเปลี่ยนไปในแต่ละรอบ ไม่เหมือนกัน เป็นกิจกรรม Empower ความเป็นเพศหญิง ตามแต่เราอยากจะถ่ายทอด เราจะเตรียมกระดาษและสีไว้ให้ แล้วปิดท้าย มาแชร์เรื่องที่เรารู้สึกกับส่วนที่เป็นเพศหญิงของเรา มีอะไรที่เราอยากจะบอก Yoni ของเรามั้ย อะไรที่เราลืมไปแล้ว ไม่เคยบอกคนอื่น อะไรที่เรารังเกียจ ไม่กล้าบอกใคร โดยทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับในวงนี้และแชร์แค่วงนี้เท่านั้น

กิจกรรมนี้ทุกท่านจะได้รูป Yoni ของท่านกลับบ้าน