“Naree Meditation” เส้นทางสู่การเข้าถึงความเปราะบาง 12-13 ส.ค. 66

“Naree Meditation”
เส้นทางสู่การเข้าถึงความเปราะบาง

Feminine Journey to the Lowerbelly World

กับ อัน วรวรรณ จุลละโพธิ

12-13 สิงหาคม 2566
9.00 – 17.00 น

  • เข้าร่วมได้ทุกเพศทุกวัย

ณ วัชรสิทธา เทเวศร์

ยืนยันที่นั่งด้วยการโอนเงินสนับสนุนกิจกรรม
และตอบแทนวิทยากร 1,500 – 2,500 บาท

เปิดประสบการณ์ภาวนาเชื่อมต่อกับความเป็นหญิงและใช้พลังนี้โอบอุ้มทุกสภาวะที่เกิดขึ้น

เรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์อย่างแท้จริงกับสภาวะเปราะบางในฐานะประตูสู่ enlightened mind จังหวะที่ชะงักงัน ไปต่อไม่ได้ สภาวะที่สมองไม่ทำงาน กลไกเดิมๆที่ใช้จัดการชีวิตไม่ work อีกต่อไป เรียนรู้ที่จะอยู่กับสภาวะไร้หลักยืน เมื่อตัวตนเดิมๆของตัวเองพัง ปล่อยเรื่องราวที่พร่ำบ่นซ้ำๆเกี่ยวกับตัวเอง ดราม่าที่ฉายซ้ำต่อไม่รู้จักหยุดหย่อน

สบตากับความพัง ประสบการณ์ที่แตกสลาย เรียนรู้ที่จะอยู่กับ Lowerbelly World โลกที่มากไปกว่าความคิด โลกใบใหม่ภายในท้องน้อย สองวันนี้ เราจะลงไปมีประสบการณ์กับร่างกาย กับอารมณ์ความรู้สึก กับความเปราะบางอย่างตรงไปตรงมา อย่างที่เป็นจริงๆ ผ่านการภาวนากับร่างกาย พบกับประสบการณ์ที่สั่นไหวในท้องน้อย คอนเนคกับช่องกลางกายที่เป็นพื้นฐานการโอบอุ้มประสบการณ์ ปลุกเร้าโพธิจิตและความอยู่ตรงนั้นกับประสบการณ์ที่พาหัวใจเราแตกสลาย เข้าไปสัมผัสกับพื้นที่อ่อนนุ่มในร่างกาย ตรงกลางหัวใจ และท้องน้อย ที่เปิดประสบการณ์การรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกที่ไปพ้นจากความคิดอย่างที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ในกิจกรรมมีอะไรบ้าง?

  • การภาวนา Body Breathing, Lower Belly Breathing และ Earth Breathing
  • เชื่อมต่อกับพื้นที่ท้องน้อยในร่างกาย
  • สำรวจพื้นที่ underbelly world ประสบการณ์ที่พ้นความคิด
  • ฝึกหายใจผ่านร่างกายด้วย Bodywork
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์