ร่ำรวยด้วย enlightened mind 8 ม.ค. 66

“ร่ำรวยด้วย enlightened mind”
ทำบุญปีใหม่ขอให้(จิตใจ)ร่ำรวย กับวัชรสิทธา
.
เชิญร่วมพิธีบูชาและปฏิบัติภาวนาพระอารยชัมภละโพธิสัตว์ โดย อาจารย์ตุล คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566
ณ วัชรสิทธา
14.00 – 17.00

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีด้วยการบริจาค-ทำบุญปีใหม่กับมูลนิธิวัชรปัญญา (เท่าไหร่ก็ได้) ไปยังบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางกระบือ ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มูลนิธิวัชรปัญญา” เลขที่ 053-3-67904-8

พระอารยชัมภละเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชาวพุทธวัชรยานเชื่อว่า ทรงคุณในการขจัดความยากจน โดยเฉพาะความยากจนแห่งจิตใจ ซึ่งมีความอิจฉาริษยาและความโลภเป็นต้น เพื่อผู้ปฏิบัติจะสามารถประพฤติธรรมและใช้ชีวิตอย่างไม่ติดขัด ทั้งยังมีจิตใจร่ำรวยพร้อมที่จะเผื่อแผ่และทำการงานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้
.
ในยุคสมัยที่ผู้คนกำลังสนใจ ท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวร ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นองค์เดียวกับพระชัมภละ เราจะเข้าสัมพันธ์กับพระองค์ในวิถีที่ลุ่มลึกกว่าเดิมได้อย่างไร และจะประสานความเชื่อนี้ให้เข้ากับการภาวนาได้อย่างไร
.
วัชรสิทธาขอเชิญชวนมาร่วมกันบูชาพระอารยชัมภละและภาวนาต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเริ่มต้นปีด้วยความร่ำรวยแห่งจิตใจร่วมกัน

กิจกรรมภายในงาน

14.00 น. เกริ่นนำกิจกรรม
14.15 น. ถวายบูชาคุรุ – พระรัตนตรัยและสรงน้ำพระอารยชัมภละ
14.45 น. การปฏิบัติบูชาและภาวนา พระอารยชัมภละ

ผู้เข้าร่วมควรนำมาลาหรือประคำภาวนาติดตัวมา และสามารถนำเครื่องสักการะบูชา อาหาร ขนม ที่สามารถแบ่งปันและถวายได้มาร่วม