SHAMBHALA RETREAT 26-30 ก.ค. 66

SHAMBHALA RETREAT
Warriorship. In. Relationship

รีทรีทกลางปีของสังฆะวัชรปัญญา
5-day intensive

กับ ณัฐฬส วังวิญญู และวิจักขณ์ พานิช
ร่วมด้วยสังฆะวัชรปัญญา

26-30 กรกฎาคม 2566
อาศรมวงศ์สนิท นครนายก

  • สมัครได้ทั้งสมาชิกสังฆะและบุคคลทั่วไป

เริ่มกิจกรรม 9.00 น ของวันที่ 26
เลิกกิจกรรม 16.00 น ของวันที่ 30

รวมอาหารและที่พัก
9,500 บาท/ ท่าน
*สมาชิกกิจกรรมลด 10% เหลือ 8,550 บาท

“กุญแจที่ไขสู่ความเป็นนักรบและหลักการเบื้องต้นของญาณทัศนะชัมบาลา คือการไม่กลัวความจริงในตนเอง

ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ถึงที่สุดแล้ว คำจำกัดความของความกล้าก็คือ ‘ไม่กลัวตัวเอง’ ญาณทัศนะชัมบาลาสอนดังนั้น เบื้องหน้าปัญหาอันยิ่งใหญ่ของโลกซึ่งเรากำลังเผชิญหน้าอยู่ เราก็อาจหาญกล้าและเมตตาได้ในขณะเดียวกัน

ญาณทัศนะชัมบาลา คือสิ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับความเห็นแก่ตัวเมื่อเราเริ่มกลัวตัวเองและกลัวภัยคุกคามจากโลกปัจจุบัน เมื่อนั้นเรากลับเห็นแก่ตัวอย่างร้ายกาจ เราปรารถนาจะสร้างรังเล็กๆ ของตนขึ้น สร้างเปลือกขึ้นห่อหุ้มตัวเอง เผื่อว่าเราจะได้อยู่เพียงลำพังอย่างปลอดภัยในนั้น

ในขณะที่ทุกๆ คนต่างมีภาระรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือโลก แต่การณ์กลับจะเป็นว่าเราไปก่อกวนให้ยุ่งเหยิงมากยิ่งขึ้นหากเราพยายามจะไปยัดเยียดความคิดของเราหรือยัดเยียดความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่น

รากแก้วของญาณทัศนะชัมบาลามีว่า ในการที่จะสถาปนาสังคมอริยะสำหรับมนุษย์ เราจำเป็นที่จะต้องค้นให้พบว่าเรามีของจริงสิ่งแท้อะไรอยู่ในตัวบ้าง ซึ่งอาจสามารถมอบให้แก่โลก นั่นก็คือแรกสุดเราจะต้องพยายามพิจารณาดูประสบการณ์ของเราทั้งหมดเพื่อที่จะหยั่งเห็นให้ได้ว่าเรามีสิ่งมีค่าอะไรอยู่ในตัว ซึ่งจะสามารถช่วยยกระดับสภาวะความเป็นอยู่ทั้งของตนเองและผู้อื่น”

เชอเกียม ตรุงปะ

เมื่อสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัว เมื่อนั้นนักรบชัมบาลาจะปรากฏตัว’​ สังคมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวกำลังเรียกร้องให้เราเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างร่วมกัน เพื่อพัฒนาไปสู่ความเปิดกว้าง ตื่นรู้ขององค์รวม

ชัมบาลารีทรีท นำคำสอนชัมบาลา ของ เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช มาทำความเข้าใจและฝึกฝนอย่างเข้มข้น ในบริบทของความสัมพันธ์ ทั้งกับตัวเอง ผู้อื่น และจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์

ประสานการภาวนา somatic meditation เข้ากับการตระหนักรู้อย่างเข้มข้นท่ามกลางความสัมพันธ์ในศาสตร์ Process Work