“SOMA” ร่างกายคือประตูสู่จิตวิญญาณ Gate 1 : Soma as self-awareness discipline กับ อุทัยวรรณ ทองเย็น 9 – 10 มี.ค. 67

✨ Community Practice Weekend ✨

SOMA ร่างกายคือประตูสู่จิตวิญญาณ
Gate 1 : Soma as self-awareness discipline
กับ อุทัยวรรณ ทองเย็น

วันเสาร์ อาทิตย์ที่ 9 – 10 มีนาคม 2567
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา

ลงทะเบียนด้วยการโอนสนับสนุนการจัดกิจกรรมและตอบแทนวิทยากร 1,500-2,500 บาท

*สำหรับ 2 วันเต็ม

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ร่างกายของเราคืออะไร
เป็นเพียงแค่สิ่งที่อยู่ใต้การห่อหุ้มของผิวหนังเท่านั้น? หรือ จริงๆ แล้วร่างกายของเรากว้างใหญ่พ้นขอบเขตของผิวหนัง ทั้งยังเปี่ยมด้วยบทเรียนทางจิตวิญญาณอันไม่รู้จบที่เราค้นพบได้ภายในตัวเอง

คลาส SOMA นี้จะพาผู้เรียนไปสำรวจความหมายของร่างกาย และ “SOMA” เพื่อค้นพบความรัก ปัญญาญาณ และประตูสู่โลกทางจิตวิญญาณ ผ่านร่างกายของเราเอง ตั้งแต่หัวจรดเท้ารวมถึงอวัยวะภายใน ร่างกายนี้มีความตระหนักรู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเราสามารถฝึกฝนที่จะสัมพันธ์กับความตระหนักรู้นั้นได้ผ่านการ ผ่อน-คลาย ถอยออกมาจากความคิด แล้วปล่อยให้ “ร่างกาย” ได้สื่อสาร บอกกล่าว หรือเผยบางสิ่งให้เรารับรู้

การภาวนากับร่างกายจะค่อยๆ พาเราเข้าสู่กระบวนการ “ผ่อนพักตระหนักรู้” ที่จะนำพาเราไปสร้างความสัมพันธ์กับประสาทสัมผัส ประสบการณ์ในทุกอณูขุมขนของร่างกาย สัญชาตญาณ ความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ฯลฯ เพื่อเรียนรู้พลังชีวิตด้านใน อันมีบาทฐานอยู่บนความตื่นรู้ทางกายอันสมบูรณ์ ประสบการณ์ที่ว่านี้ คือสิ่งที่เรียกว่า “การสัมผัสพลังแห่งความตื่นรู้ในกาย”

✨✨✨✨✨✨✨✨
ใน Gate 1 : Soma as self-awareness discipline เราจะร่วมเรียนรู้ถึงวินัยในการสัมพันธ์กับความตระหนักรู้ของร่างกาย และพื้นฐานต่างๆ ของ Somatic meditation เช่น ความสำคัญของ SOMA, การภาวนาด้วยร่างกาย, การมีไมตรีกับตัวเอง รวมไปถึงรูปแบบการภาวนา “BODYWORK” ที่ถ่ายทอดโดย Reginald A. Ray ธรรมาจารย์ชาวอเมริกัน ลูกศิษย์ของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช 

Meditation for All!

*คอร์สแนะนำสำหรับทุกคนที่สนใจการภาวนา