เดินทางข้างใน: พื้นฐานการภาวนาและการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณ กับ วิจักขณ์ พานิช

28-30 มกราคม 2565
เวลา 9.00-17.00 น.
ณ วัชรสิทธา

ลงทะเบียนเรียน 3,250 บาท
(สมาชิกกิจกรรมวัชรสิทธา ลด 10% เหลือ 2,925 บาท)

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน

หมายเหตุ เรียนในพื้นที่จริง ไม่มีฟังย้อนหลัง

ในการภาวนา เราจะได้ทำงานกับขอบของความไม่รู้ ขณะเราหลับตา หรือพักสายตาจากการเพ่งมอง เราฝึกที่จะดำรงอยู่ตรงนั้นเฉยๆ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ล่วงหน้า ความไม่รู้อาจทำให้เราหวาดหวั่น ขณะเดียวกันก็ถือเป็นโอกาสทองที่เราจะได้สัมพันธ์กับมัน ความรู้เนื้อรู้ตัวกับร่างกายของเราที่เชื่อมอยู่กับเบาะนั่ง เชื่อมลงไปสู่ผืนดิน การโอบรับทุกเสี้ยวส่วน ทุกขณะ และสภาวะอารมณ์ของตัวเอง ไปจนถึงความไว้วางใจ ทำให้ขอบอันคับแคบของเราแผ่ขยายออกไป เรื่องที่อาจเคยยอมรับไม่ได้ ในวันที่เรามีพื้นที่มากพอ เรื่องเหล่านั้นอาจไม่ใช่เรื่องที่รับไม่ได้อย่างที่คิด

ในการเดินทางภายในของเรา เราจะเจอความอึดอัด ติดขัด ดิ้นรน ซ้ำแล้วซ้ำอีก ความวิปลาส กระดากใจ ความผิดหวัง ทุกเสี้ยวส่วนของเราที่ในชีวิตปกติเราหันหลังวิ่งหนีจากมัน พยายามปิดบังมันจากสายตาคนอื่น ก็ผุดขึ้นมาในพื้นที่ว่างของการภาวนา และเราจะฝึกที่จะตระหนักรู้มัน เผชิญมัน อ่อนโยนกับมัน ไม่หนีมัน

“เวลาเราจะกลับมา connect กับตัวเราเอง เรามักจะบอกตัวเราว่า หายใจลึกๆ หายใจลึกก็ไม่ได้บอกว่าลึกไปถึงไหน เรารู้แต่ว่ายิ่งลึกยิ่งดี ว่ามันจะไปพ้นจากสิ่งที่วนเวียน อะไรที่ตายตัว ที่เรายึดอยู่อย่างนั้น การหายใจลึกๆ ช่วยผ่อนคลายกระบวนการของการเกร็ง การดิ้นรน การขัดขืนต่างๆ ความรู้สึกของการหายใจลึกๆ ตรงนั้นก็คือการพาลมหายใจไป connect กับ depth of being เป็นความลึกของการดำรงอยู่อย่างไร้เงื่อนไข เหมือนการตายจากตัวตนที่ไม่ work กลับมาเริ่มต้นกับความว่าง…คล้ายกับการเกิดใหม่”

“เดินทางข้างใน คือคอร์สพื้นฐานการภาวนา ที่จะให้ความเข้าใจพื้นฐานของการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณตั้งแต่ต้นจนจบ ที่แต่ละคนสามารถจะเอาไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ชีวิตของตัวเองได้ นอกจากการทำงานกับการหายใจ ภาวะรู้เนื้อรู้ตัว พื้นที่ว่างของการตระหนักรู้ เราจะได้รู้จักกระบวนการที่เรียกว่า somatic meditation ซึ่งเป็นกระบวนการตระหนักรู้ในกายที่หลอมรวมการทำงานในระดับจิตใต้สำนึกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนา”

“หลายๆ ครั้งที่เราอธิบายถึงเรื่องภาวนา การมีสติรู้ตัว เรามักมองมันแต่ในด้านที่ชัดเจน ด้านที่ควบคุมได้ ในการฝึกสติดูเหมือนเราจะเป็นผู้ควบคุม เป็นผู้กระทำ แต่เวลาที่เรามองไปใน framework ที่กว้างขึ้น ตัวจิตสำนึกรู้หรือการรู้ตัว ความจริงแล้วทำงานไปพร้อมๆ กับจิตไร้สำนึก เวลาเราฝึกจะผ่อนคลายในระดับที่ลึกขึ้น มันมี sense ของการที่เราเปิดลงไปข้างล่าง ช้อนรับประสบการณ์ที่อยู่ข้างใต้ เป็นช่วงขณะที่เรารู้ตัวอยู่ แต่รู้ตัวจางๆ และรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่รู้หรือควบคุมไม่ได้ การเปิดต่อการตระหนักรู้ถึงประสบการณ์ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นขณะเราทำงานกับร่างกายถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำงานด้านจิตวิญญาณ”

สิ่งที่จะได้เรียนรู้

  • อะไรคือ somatic meditation?
  • posture of meditation
  • inner body, inner world, inner work
  • prana breathing และ bodywork
  • ความรู้สึกตัวในระดับ sensation / feltsense
  • ภาวนาในระดับจิตสำนึกและระดับจิตใต้สำนึก
  • ไตรยาน: เส้นทางการเติบโตทางจิตวิญญาณ
  • โพธิจิต: หัวใจแห่งความกรุณาและความเป็นมนุษย์